Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Kouzla v kostce

Triky


Čtení osobních run
Zobrazí na minutu jméno vepsané na předmět pomocí kouzla Osobní runa nebo Magický podpis.
Formule: Bor Fal Asm

Hadí zub
Vytvoří a vrhne na cíl paprsek kyseliny.
Formule: Igni Evart

Hlas duchů
Kouzelník vyvolá v zvoleném místě strašidelný zvuk. S vyšší úrovní Nekromancie je šance, že se objeví i mlhavý přízrak.
Formule: Kel Neg Um
Dovednosti: Nekromancie

Jiskra
Vytvoří a vrhne na cíl paprsek energie.
Formule: Igni Ji

Magický Podpis
Podepíše předmět – v případě jeho odcizení se kouzlo probudí a na předmětu se objeví osobní runa kouzelníka.
Formule: Bor Ow Asm

Najdi magii
Kouzelník rozpozná, zda je předmět magický.
Formule: Bor Fal
Dovednosti: Hvězdoprava

Ochrana před magií
Kouzlo lehce zvýší resistenci proti magii.
Formule: Bor Xoth
Dovednosti: Magická odolnost

Oslnění
Přeruší činnost cíle – cíl na chvilku ztratí koncentraci.
Formule: Igni Neg
Dovednosti: Evokace

Osobní Runa
Kouzelník podepíše předmět svým jménem.
Formule: Bor Asm

Paprsek chladu
Vytvoří a vrhne na cíl paprsek chladu.
Formule: Igni Hielo

Sprav
Kouzlo opraví předmět, i magický. Trvale ale sníží jeho maximální durabilitu.
Formule: Bor Yeno
Dovednosti: Proměny

Světlice
Oslní protivníka a sníží mu útok.
Formule: Igni Ow Neg
Dovednosti: Evokace

Světlo
Vyčaruje světlo okolo postavy.
Formule: Bor Um

Tančící světla
Vytvoří pohybující se světélko - bludičku.
Formule: Kel Um
Dovednosti: Povolávání

Zápalka
Vytvoří a vrhne na cíl paprsek ohně.
Formule: Igni Pyro

1. kruh

Břichomluvectví
Kouzelníkovi je schopen vyslat svůj, cizí či podobný hlas tak, že vypadá jako by vycházel z jiného místa.
Formule: Kel Dom
Dovednosti: Meditace

Hořící ruce
Kouzelník vyvolá zášleh plamene.
Formule: Napa Matt Pyro
Dovednosti: Evokace

Koník
Vytvoří magického koníka.
Formule: Kel Van Um
Dovednosti: Povolávání

Magická střela
Sešle v rychlém sledu několik magických střel.
Formule: Igni Van
Dovednosti: Evokace

Mrazivý dotek
Kouzelník vytvoří na svých rukou pole, které přidává zranění chladem k jeho pěstním útokům.
Formule: Asm Hielo
Dovednosti: Evokace

Najdi objekt
Kouzlo se pokusí najít předmět pojmenovaný kouzelníkem.
Formule: Kel Ji Fal Bor Asm
Dovednosti: Hvězdoprava

Odolnost elementu
Kouzelník cíli lehce zvýší odolnost vůči elementům.
Formule: Bor Neg Pyro
Formule: Bor Neg Hielo
Formule: Bor Neg Ji
Formule: Bor Neg Evart
Dovednosti: Magická odolnost, Meditace

Okouzlení osoby
Cíl kouzla přestane na kouzelníka útočit.
Formule: Igni Evart Teo Dom
Dovednosti: Nekromancie, Meditace

Pavoučí lezení
Kouzlo umožní přelézt přes magickou zeď.
Formule: Bor Hielo Teo Matt Yeno
Dovednosti: Meditace, Proměny

Poplach
Při sesílání kouzla určí kouzelník konkrétní oblast a skupinu postav. Pokud do dané oblasti vstoupí kdokoliv jiný, kouzlo spustí poplach.
Formule: Igni Rhea Yeno
Dovednosti: Magie, Hvězdoprava

Rychlý ústup
Kouzelník si po krátkou dobu zvýší rychlost.
Formule: Asm Kel Pyro Um
Dovednosti: Proměny

Slabé volání
Kouzelník povolá malé zvíře na svou ochranu.
Formule: Bor Van Syan
Dovednosti: Povolávání

Smaž
Smaže kouzla Osobní runa a Magický podpis.
Formule: Bor Neg Asm

Spánek
Kouzlo způsobí, že tvorové v zasažené oblasti usnou.
Formule: Igni Evart Rhea Neg Dom
Dovednosti: Meditace, Nekromancie

Šokový chvat
Kouzelník vytvoří na svých rukou pole, které přidává zranění elektřinou k jeho pěstním útokům.
Formule: Asm Ji
Dovednosti: Evokace

Štít
Vytvoří neviditelnou magickou bariéru před kouzelníkem.
Formule: Asm Ji Teo Xoth Cero
Dovednosti: Magická odolnost, Meditace

Vazelína
Pokryje určenou oblast vysoce kluzkou vazelínou.
Formule: Igni Hielo Rhea Neg Yeno
Dovednosti: Proměny

Vyvolej strach
Způsobí že daný cíl bude po nějakou dobu prchat a vyhýbat se boji.
Formule: Igni Evart Neg Dom
Dovednosti: Nekromancie

Změň se
Kouzelník se na krátkou dobu přemění do zvolené podoby.
Formule: Asm Van Quis
Dovednosti: Meditace

Zpráva
Kouzelník může poslat cíli (cílům) utajenou zprávu.
Formule: Zuu Dom
Dovednosti: Hvězdoprava

2. kruh

Dotek ghůla
Kouzlo napodobující efekt doteku nemrtvého.
Formule: Asm Evart Neg Cero
Dovednosti: Nekromancie

Drž dveře
Po určitou dobu drží uzavřené dveře.
Formule: Igni Neg Hielo Gatra
Dovednosti: Meditace

Evardova černá chapadla
Kouzlo vytvoří 10 stop dlouhá chapadla vyrůstající ze země. Chapadla zasahují na co přijdou.
Formule: Igni Van Liq Syan
Dovednosti: Povolávání

Kukátko
Vytvoří na určeném místě Oko a v kouzelníkově batohu Kukátko.
Formule: Bor Ow Fal Cero Igni
Dovednosti: Hvězdoprava

Magická ústa
Vytvoří past, která při spuštění pronese určenou větu.
Formule: Bor Dom
Dovednosti: Hvězdoprava

Magická zbraň
Dá nemagické zbrani dočasný magický bonus.
Formule: Bor Van Yeno
Dovednosti: Proměny

Mágova zbroj
Kouzlo vytvoří magické pole kolem cíle.
Formule: Bor Hielo Xoth Cero
Dovednosti: Magická odolnost, Magie, Meditace

Naslouchadlo
Vytvoří na určeném místě Ucho a v kouzelníkově batohu Naslouchadlo.
Formule: Bor Fal Cero Igni
Dovednosti: Hvězdoprava

Noční vidění
Postava je schopná vidět jako ve dne.
Formule: Bor Fal Van
Dovednosti: Proměny

Ohlušení
Cíl je postižen dočasnou hluchotou. Má sníženou úspěšnost kouzlení a neslyší.
Formule: Igni Ji Neg Fal Cero
Dovednosti: Meditace, Evokace

Ohnivý šíp
Vytvoří a vrhne na cíl ohnivý šíp. Je vhodný i pro zapálení ohně, pochodně ap.
Formule: Igni Yeno Matt Pyro
Dovednosti: Magie, Evokace

Oslepení
Oslepí protivníka - sníží mu útok a šanci na vyhnutí se útoku.
Formule: Igni Wer Pyro
Dovednosti: Meditace, Evokace

Plamenná koule
Vytvoří kouli plamene, jejíž pohyb řídí kouzelník. Postava zasažená koulí je zraněna ohněm.
Formule: Kel Um Ow Pyro
Dovednosti: Evokace

Roj
Vznikne roj malých živočichů nebo brouků, který napadá všechny bytosti v dané oblasti.
Formule: Igni Van Syan Rhea
Dovednosti: Povolávání,

Rozmazání
Cíl začne vypadat přízračně, jeho silueta se vlní a rozmazává. Je pak mnohem těžší jej zasáhnout.
Formule: Bor Ji Quis Cero
Dovednosti: Meditace, Hvězdoprava

Roztříštění
Poškozuje předměty sonickými vlnami, snižuje jejich durabilitu.
Formule: Bor Hielo Neg Yeno
Dovednosti: Proměny

Stálý oheň
Trvanlivý zdroj světla, je vhodný například k bezpečnému osvětlení kouzelníkovy knihovny.
Formule: Bor Yeno Um Pyro
Dovednosti: Evokace

Šeptající vítr
Kouzlo, zacílené na Naslouchadlo, přenese zprávu na druhý konec (Ucho).
Formule: Bor Ji Dom Igni
Požadavek: Naslouchadlo v batohu kouzelníka

Tashin škaredý chechtač
Cíl je postižen nekontrolovatelným záchvatem smíchu.
Formule: Igni Evart Liq Dom
Dovednosti: Nekromancie

Temnota
Vytvoří kolem kouzelníka hustou tmu.
Formule: Asm Neg Um Evart
Dovednosti: Nekromancie

Velká odolnost elementu
Kouzelník cíli zvýší odolnost vůči elementům.
Formule: Bor Ow Neg Pyro
Formule: Bor Ow Neg Hielo
Formule: Bor Ow Neg Ji
Formule: Bor Ow Neg Evart
Dovednosti: Meditace, Magická odolnost

Volání
Povolá zvíře na ochranu kouzelníka.
Formule: Bor Ow Van Syan
Dovednosti: Povolávání

Zmenší předmět
Zmenší předmět (v kouzelníkově vlastnictví).
Formule: Bor Hielo Neg Matt Yeno
Dovednosti: Proměny

Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.