Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Seznam dovedností postavy

Alchymie
Hlavní dovednost pro povolání alchymisty. Dává přístup k výrobě různých léčivých a posilujících lektvarů, léků, mastí, ale i výbušnin a očarování.

Anatomie
Podpůrná dovednost pro léčení za pomoci obvazů, užitečná také pro boj. U léčení zvyšuje počet vyléčených životů a u boje zase naopak má útočník s dovedností anatomie bonus k výslednému poškození. Je to důležitá dovednost i pro kněze, protože přidává bonus k léčivým i zraňujícím modlitbám.

Astrální rovina
Důležitá dovednost pro kněze s dobrým přesvědčením (v linii dobro-zlo). Poskytuje bonus u modliteb na straně Dobra. Bonus spočívá v zesílení modliteb pro stranu Dobra a oslabení pro stranu Zla.

Bodné zbraně
Dovednost boje malými bodnými zbraněmi jako jsou dýka, nůž, nebo válečné vidle. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Bylinkářství
Dovednost sloužící k vyhledávání, sběru a rozpoznávání různých bylinek. Také je to podpůrná dovednost pro alchymistu při výrobě několika lektvarů a hlavně léků.

Drátenictví
Jedna z hlavních dovedností pro řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to i hlavní výrobní dovednost pro výrobu řemeslnických nástrojů, nářadí, ale i šperků a drátěného a kroužkového brnění.

Drtivé zbraně
Dovednost boje tupými zbraněmi jako jsou kyje, palcáty a kladiva. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Evokace
Podpůrná dovednost pro kouzelníka. V největší míře ovlivňuje sílu destrukčních kouzel. Nezbytná dovednost pro každého kouzelníka se zaměřením na poškozující kouzla (např. ohnivá koule, kužel mrazu, ohnivý šíp,…).

Farmářství
Hlavní dovednost u povolání farmáře. Umožňuje pěstovat různé druhy užitečných rostlin a chovat velké množství hospodářských zvířat.

Hole
Dovednost boje několika druhy holí. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Hudebnictví
Dovednost umožňující hrát na hudební nástroje. Je to nejdůležitější dovednost u barda, protože mu umožňuje naučit se hru na více nástrojů a také skládat vlastní skladby.

Hvězdoprava
Podpůrná dovednost pro mága i kněze. U mága poskytuje bonusy převážně do teleportačních, cestovních a špionážních kouzel. U kněze zase prodlužuje účinek modliteb.

Jezdectví
Dovednost důležitá pro všechny, kteří chtějí používat jízdní zvíře. Čím náročnější zvíře, tím vyšší dovednost jezdectví je potřeba na ovládnutí zvířete. Je to také velmi důležitá dovednost pro válečníky, kteří chtějí bojovat na hřbetě některého zvířete.

Kartografie
Je to všeobecně znalost map. Dovednost důležitá hlavně pro cestovatele, ale i pro dobrodruhy. Umožňuje kreslení vlastních map a luštění těch cizích.

Kovařina
Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to hlavní výrobní dovednost pro výrobu zbraní, štítů, plátových zbrojí, ale i různých dalších užitečných nástrojů.

Kradení
Dovednost pro ty, kteří se chtějí obohatit ne zrovna čestným způsobem. Výše dovednosti ovlivňuje šanci na odhalení při kradení a vyšší dovednost umožňuje krást i větší a vzácnější předměty.

Krejčovina
Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Je to také hlavní výrobní dovednost pro výrobu oblečení a všech kožených věcí (např. i kožené a pokované kožené brnění).

Léčení
Dovednost léčit zranění za pomocí obvazů. Obvazy jsou jediným způsobem na zastavení krvácení způsobeného zraněním. Výše dovednosti ovlivňuje čas potřebný na ovázaní zranění a také počet vyléčených životů.

Magická odolnost
Dovednost umožňující odolávat kouzlům a modlitbám. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na odolání silnějším kouzlům a modlitbám. Také je to důležitá podpůrná dovednost pro kouzelníka, protože v největší míře ovlivňuje sílu ochranných kouzel.

Magie
Hlavní dovednost pro kouzelníka. Dává přístup ke kouzlům silnějších kruhů a ovlivňuje šanci na úspěšné seslání kouzla.

Meditace
Hlavní dovednost pro kněze. Dává přístup k silnějším modlitbám a ovlivňuje šanci na seslání modlitby. Také ovlivňuje regeneraci duševní energie (many) u kněze. Je to i jedna z hlavních dovedností pro kouzelníka, protože je to podpůrná dovednost pro velký počet kouzel a umožňuje kouzelníkovi rychlou aktivní regeneraci duševní energie.

Nekromancie
Podpůrná dovednost pro kouzelníky, kteří používají kouzla využívající negativní energie. Také je to hlavní dovednost pro vyvolávání nemrtvých služebníků. Je to ale i důležitá dovednost pro kněze se zlým přesvědčením (v linii dobro-zlo). Poskytuje bonus u modliteb pro stranu Zla. Bonus spočívá v zesílení modliteb pro stranu Zla a oslabení pro stranu Dobra.

Očarování
Jedna z podpůrných dovedností u alchymisty. Umožňuje výrobu různých druhů dočasných i trvalých očarování, kterými je možné posílit předměty. Patří tu například oleje na vylepšení trvanlivosti zbraní a brnění, ale i očarování přidávající zbraním další druhy poškození.

Ochočování
Dovednost umožňující ochočování a následné trénování zvířat. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na ochočení zvířete a také je možné s vyšší dovedností ochočovat i silnější a větší zvířata.

Pasti
Dovednost umožňující pokládat a odstraňovat různé druhy pastí. Neocenitelné zejména na výpravy za dobrodružstvím, kde je předpoklad velkého množství pastí.

Povolávání
Důležitá podpůrná dovednost pro všechny kouzelníky, kteří chtějí mít v boji po svém boku vyvolané pomocníky. Čím vyšší dovednost, tím lepší tvory je možné povolat.

Proměny
Podpůrná dovednost pro kouzelníka i kněze. Důležitá hlavně u kouzel založených na proměně těla, ale i předmětů. Je to ale i podpůrná dovednost u některých kněžských modliteb založených na zvyšování atributů a proměnách.

Přesnost
Důležitá podpůrná dovednost pro všechny, kteří mají v oblibě střelné zbraně. Ovlivňuje šanci na zásah a ve velké míře i výsledné způsobené poškození střelnou zbraní.

Řezbářství
Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Je to hlavní výrobní dovednost pro všechny střelné zbraně a také podpůrná dovednost pro spoustu dalších výrobků ze dřeva.

Sečné zbraně
Dovednost boje zbraněmi jako jsou meče a šavle. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Sekery
Dovednost boje nejrůznějšími druhy seker. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Slévárenství
Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru černých řemesel. Hlavní dovednost pro výrobu slitin a podpůrná dovednost pro mnoho výrobků z oboru černých řemesel. Je to také nezbytná dovednost pro tavení různých rud.

Střelné zbraně
Dovednost boje střelnými zbraněmi, jako jsou luky a kuše. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah.

Taktika
Jedna z důležitých dovedností pro každého válečníka. Ovlivňuje šanci na zásah a ve velké míře i výsledné způsobené poškození při boji nablízko.

Truhlařina
Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Hlavní výrobní dovednost pro výrobu nábytku, ale i dřevěných štítů.

Tyčové zbraně
Dovednost boje dlouhými zbraněmi jako jsou kopí a halapartny. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Uhýbání
Jedna z hlavních dovedností pro každého válečníka. Ve velké míře ovlivňuje šanci na vyhnutí se útoku.

Ukrývání
Důležitá dovednost pro všechny, kteří chtějí zůstat nezpozorováni. Umožňuje se ukrývat do stínu, a také se ukrytý nepozorovaně pohybovat. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na úspěšné ukrytí a následný pohyb ve stínu.

Vaření
Jedna z hlavních dovedností pro farmáře. Dává přístup k výrobě lepších a chutnějších jídel.

Víra
Důležitá dovednost pro každého kněze. Posiluje skoro všechny modlitby.

Všímavost
Dovednost umožňující odhalit ukryté osoby i předměty. Je to také důležitá podpůrná dovednost při hledání pastí. Hodí se také v případě, že nechcete být okradeni.

Výbušniny
Jedna z podpůrných dovedností pro povolání alchymisty. Umožňuje vyrábět různé druhy výbušnin od rachejtlí až po silné magické granáty.

Vzdělání
Dovednost umožňující číst a psát. Důležitá pro kouzelníky, kteří chtějí psát magické svitky, řemeslníky, kteří chtějí psát výrobní návody, a také pro všechny, kteří se zajímají o cizí texty a skrytá tajemství.

Zálesáctví
Jedna z hlavních dovedností pro hraničáře. Umožňuje stopovat zvěř, ale i rozdělávat oheň a využívat ulovených zvířat k získání surovin.

Zámky
Dovednost sloužící k páčení zámků za pomoci paklíče.

Zápasení
Dovednost boje pěstmi. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.

Zdravověda
Jedna z podpůrných dovedností pro alchymisty. Umožňuje výrobu posilujících a léčivých lektvarů.

Znalost jedů
Důležitá dovednost pro každého alchymistu. Dává přístup k přípravě různých druhů jedů i protijedů. Je to ale důležitá dovednost i pro všechny, kteří chtějí použít jedy na otrávení své zbraně.

Znalost zvěře
Jedna z hlavních dovedností u povolání farmáře. Umožňuje lepší chov náročnějších druhů zvířat. Je to také jedna z hlavních dovedností u hraničáře, protože ovlivňuje šanci na ochočení zvířete a jeho chov.

Hornictví
Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje kutat a třídit různé druhy rud.

Dřevorubectví
Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje získat ze stromů různé druhy dřeva.

Rybolov
Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje lov různých druhů ryb.

Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.