Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Vývoj dovedností postavy

Na začátku výběru postavy si hráč volí rasu. Součástí výběru rasy je i volba povolání a talentů postavy. Po výběru povolání a talentů bude mít postava na začátku tři hlavní dovednosti na 15 % a dvě vedlejší dovednosti na 5 %.

Postava začíná na první úrovni. Další úrovně získává prostřednictvím zkušeností, které je možno získat vykonáváním různých činností (boj, výroba, ochočování, atd.).

Přestupem na další úroveň získá postava dovednostní body. Počet dovednostních bodů, které postava dostane za jednu úroveň, je 17 + úroveň postavy. Na 2. úrovni je to tedy 19 bodů, na 3. úrovni bodů 20,...

Pro rozdělování těchto bodů platí určitá pravidla, nelze je rozdělovat zcela libovolně:

1. Hráč může přenést do další úrovně pouze tři dovednostní body. Všechny další body musí rozdělit do zvolených dovedností.

2. Pro každou úroveň je stanoven strop, nad který se hodnota dovednosti nemůže vyšplhat:

2. úroveň 23 %
3. úroveň 27 %
4. úroveň 31 %
5. úroveň 35 %
6. úroveň 38 %
7. úroveň 41 %
8. úroveň 44 %
9. úroveň 47 %
10. úroveň 50 %

Každou další úroveň je hranice posunuta o 2 % až do 100 % na 35. úrovni. Od 35. úrovně do 40. je již hranice konstantní.

3. Cena za každé další procento dovednosti se postupně zvyšuje podle následující tabulky:

1 - 20 % 1 bod
21 - 40 % 2 body
41 - 60 % 3 body
61 - 80 % 4 body
81 - 100 % 5 bodů

Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.