Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Vývoj vlastností postavy

Základními vlastnostmi postavy jsou síla, obratnost a inteligence. Odvozené od těchto základních vlastností jsou počet životů, množství duševní energie (mana) a výdrž postavy (stamina).


Každá základní vlastnost se skládá z několika složek:


Vlastnost = Rasový základ + Náhodný bonus + Bonusy za povolání


Rasový základ a náhodný bonus získá postava ve chvíli, kdy si vybere rasu. Náhodný bonus spočívá v náhodném přerozdělení 7 bodů, aby došlo k drobné personalizaci každého charakteru na začátku jeho vývoje. Po výběru povolání se vlastnosti zvednou o bonusy za povolání.


Povolání Vlastnost Člověk Trpaslík Elf Drow Gnom Ork Hobit
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
                               
Válečník Síla 50 155 60 170 45 140 45 145 45 145 60 175 45 140
Obratnost 35 115 30 110 40 125 40 125 40 120 35 115 45 135
Inteligence 15 45 15 40 20 55 20 50 20 55 10 30 15 45
                               
Hraničář Síla 35 125 45 140 30 110 30 115 30 115 45 145 30 110
Obratnost 45 135 40 130 50 145 50 145 50 140 45 135 55 155
Inteligence 20 55 20 50 25 65 25 60 25 65 15 40 20 55
                               
Kouzelník Síla 25 75 35 90 20 60 20 65 20 65 35 95 20 60
Obratnost 25 85 20 80 30 95 30 95 30 90 25 85 35 105
Inteligence 50 155 50 150 55 165 55 160 55 165 45 140 50 155
                               
Kněz Síla 40 115 50 130 35 100 35 105 35 105 50 135 15 100
Obratnost 20 75 15 70 25 85 25 85 25 80 20 75 30 95
Inteligence 40 125 40 120 45 135 45 130 45 135 35 110 40 125
                               
Zloděj Síla 35 115 45 130 30 100 30 100 30 105 45 135 30 100
Obratnost 50 145 45 140 55 155 55 155 55 155 50 145 60 165
Inteligence 15 55 15 50 20 65 20 65 20 60 10 40 15 55
                               
Bard Síla 30 115 40 135 35 100 35 100 25 105 40 135 25 100
Obratnost 40 120 35 115 45 130 45 130 45 135 40 125 50 140
Inteligence 30 80 30 70 35 90 35 90 35 80 25 60 30 90
                               
Alchymista Síla 30 85 40 100 25 70 25 75 25 75 40 105 25 70
Obratnost 35 105 30 100 40 115 40 115 40 110 35 105 45 125
Inteligence 35 150 35 120 40 135 40 130 40 135 30 110 35 125
                               
Řemeslník Síla 35 110 45 125 30 95 30 100 30 100 45 130 30 95
Obratnost 35 110 30 105 40 120 40 120 40 115 35 110 45 130
Inteligence 30 100 30 95 35 110 35 105 35 110 25 85 30 100


Člověk je specifický tím, že při výběru rasy (na nulté úrovni) si vybere jednu z vlastností, do které bude mít 5bodový talent. Výběrem talentu se mu zvýší nejen daný rasový základ, ale i maximum dosažitelné v této vlastnosti. Tento talent není v tabulce zahrnut.


V průběhu vývoje postavy získává hráč body, které může přidělovat do vlastností až do výše limitu daném rasou, povoláním, talentem a perky. Do 20. úrovně získává 6 bodů za úroveň a dále pak 4 body za úroveň. Tyto body nezískává při přestupu na další úroveň, nýbrž průběžně, jak získává zkušenosti.


Odvozené vlastnosti se určují ze základních vlastností postavy:


Životy = (Síla / 2) + (Obratnost / 3) + (Inteligence / 6)
Stamina = (Obratnost / 2) + (Síla / 3) + (Inteligence / 6)
Mana = [(2 * Inteligence) / 3] + (Obratnost / 6) + (Síla / 6)


Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.