Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Popis Perků

Popis perků

Zaměření na dovednost (aktivní) – umožňuje zvýšit horní hranici vybrané dovednosti o 5, 10, 15 a 20 %. Takto je ale možné zvyšovat dosažitelnou hranici dovednosti jenom do 100 %, případně u AD postav do 120 %. Omezení je, že tento perk si může postava vzít pouze u jedné dovednosti (teda jenom jednou). Hráč si zvolí dovednost po naučení 1. stupně perku
Pozor! Tento perk nelze vzít na dovednost kterou povolání umožňuje trénovat do 100%! (protože by tam byl zbytečný)

Zacházení s lehkou zbrojí (pasivní) – snižuje postih při používání lehké zbroje o 25, 50, 75 a 100 %. Povolání válečník, hraničář, zloděj, bard a kněz mají tuto dovednost automaticky na 4. stupni již na 1. úrovni, takže můžou používat lehkou zbroj bez postihu

Znalosti (pasivní) – zvyšuje znalosti postavy o světe a umožňuje lépe rozlišovat (identifikovat) předměty

Přesvědčování (pasivní) – zlepšuje reakce NPC na postavu při dialozích. To např. umožní více možností v dialogu s NPC

Posilování (pasivní) – postava získává trvalý bonus k síle 5, 10, 15 a 20 bodů. Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti síla pro danou postavu

Akrobacie (pasivní) – postava získává trvalý bonus k obratnosti 5, 10, 15 a 20 bodů. Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti obratnost pro danou postavu

Rozvoj logického myšlení (pasivní) – postava získává trvalý bonus k inteligenci 5, 10, 15 a 20 bodů. Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti inteligence pro danou postavu

Jazyky (pasivní) – postava se může naučit 1 – 4 jazyky navíc

Použití foukačky (pasivní) – umožňuje efektivnější použití foukačky (zvyšuje šanci na zásah). Způsob střelby : dvojklik na šipku (kopu šipek v batohu). Objeví se target, kterým zaměříme foukačku. Tím vložíme šipku do foukačky. Pro samotné vystřelení dvakrát poklikáme na foukačku a zaměříme cíl

Znalost výbušnin (pasivní) – zvyšuje šanci, že vám výbušnina při manipulaci nebouchne v rukou, a také zvyšuje šanci na zásah vrhacími druhy výbušnin

Koncentrace (pasivní) - snižuje šanci na na být vyrušen z probíhající akce, též obecně schopnost vyhnout se vyrušení z akce


Zacházení se střední zbrojí (pasivní) – snižuje postih při používání střední zbroje o 25, 50, 75 a 100 %. Povolání válečník má tuto dovednost automaticky na 4. stupni již na 1. úrovni, takže může používat střední zbroj bez postihu

Zacházení s těžkou zbrojí (pasivní) – snižuje postih při používání těžké zbroje o 25, 50, 75 a 100 %

Zacházení se štítem (pasivní) – umožňuje použití štítu, zvyšuje tak šanci obránce na vyhnutí se útoku. (zhodnotí 50/75/100/125% možností štítu)

Bojové reflexy (pasivní) – zvyšuje šanci obránce na vyhnutí se útoku

Obranný boj (pasivní) – zvyšuje šanci na vyblokování útoku (vylepšuje perk „Zacházení se štítem“)

Odrážení střel (pasivní) – obránce má zvýšenou šanci na odražení (vyblokování) střelného útoku 15, 30, 45 a 60 %

Boj v sedle (pasivní) – snižuje šanci na sražení jezdce z jízdního zvířete

Podupání (aktivní = 20 bodů many) – útočník použije pro útok namísto zbraně jízdné zvíře. Výška zranění které zvíře způsobí závisí na výši dovednosti „Jezdectví“ útočníka. Je také šance na omráčení protivníka po dobu 3 sekund

Nájezd (aktivní = 40 bodů many) – po aktivování této schopnosti se zobrazí zaměřovací kříž a vybere cíl. Postava na jízdném zvířeti pak automaticky proběhne zbylou vzdálenost k protivníkovi a provede útok. Maximální vzdálenost ze které lze útočit je ale 10 polí. Na vyšší vzdálenost není možné útok provést. Ke zranění od samotné zbraně se připočítá bonus, který závisí od výše dovednosti „Jezdectví“ u útočníka a od jeho vzdálenosti z které provedl útok (vyšší vzdálenost = vyšší bonus na zranění). Je také šance na omráčení protivníka po dobu 3 sekund

Míření (pasivní) – zvyšuje šanci na zásah se střelnou zbraní, ale snižuje rychlost útoku. Vyšší stupně perku snižují postih na rychlost a přidávají bonus k šanci na zásah. Na 4. stupni perku je postih k rychlosti nulový (teda útok je bez postihu)

Jistá paže (pasivní) – zvyšuje rychlost útoku se střelnou zbraní

Déšť šípů (aktivní = 40 bodů many) – po dobu 15 sekund se podstatně zvyšuje šance na zásah a rychlost útoku se střelnou zbraní

Střelba za pohybu (pasivní) – snižuje postihy při střelbě za chůze/běhu a jízdy na jízdním zvířeti. Pro použití na zvířeti vyžaduje perk Boj v sedle. (pokud je level Boje v sedle nižší, bude se počítat jako level Střeby za pohybu)
(předtím Střelba za jízdy)

Rychlý pohyb (pasivní) – zvyšuje rychlost útoku pro boj se zbraněmi nablízko

Silný úder (pasivní) – zvyšuje poškození z útoku pro boj se zbraněmi nablízko

Zuřivost (aktivní = 40 bodů many) – po dobu 10 sekund zvýši poškození z útoku se zbraní nablízko, rychlost útoku a odolnost magickým útokům o 10, 20, 30 a 40 %. Současně ale sníží šanci na vyhnutí se útoku o 10, 20, 30 a 40 %

Porozumění zvířatům (pasivní) – zvyšuje šanci na získání důvěry zvířete o 10, 20, 30 a 40 %. Zvyšuje teda šanci na ochočení zvířete

Krvavé pouto (aktivní = 30 bodů many) – hraničář vytvoří se svým zvířetem krvavé pouto. Po dobu trvání této schopnosti se zranění které obdrží jeden z nich dělí na polovinu mezi zvíře a hraničáře. Doba trvání je 10, 20, 30 a 40 sekund

Citové pouto (aktivní = 30 bodů many) – hraničář může vytvořit citové pouto u 1, 2, 3 a 4 ze svých zvířat. Hraničář pak může oživit pouze ta zvířata, ke kterým má vytvořené citové pouto. Tento status získají zvířata, na které hraničář použije tuto schopnost a pak u něho zůstanou jeden týden bez toho, aby byly zabiti. Při tomto procesu taktéž nesmí poklesnou spokojenost zvířete pod 50 %, jinak se proces zruší. Po týdnu je citové pouto vytvořené. Předáním zvířete jiné postavě, nebo propuštěním zvíře tento status ztrácí. Při opětovném předání zvířete hraničáři je zase potřeba 1 týdne na vytvoření citové vazby. Hraničář své zvíře oživí předáním vlastní životní energie duchu zvířete.

Bojové finesy (pasivní) – výrazně zvyšuje šanci na zásah při boji se zbraní nablízko, ale výsledné poškození je o 15 nižší

Drtivý útok (aktivní = 20 bodů many) – po aktivováni je výsledné poškození jednoho následujícího úderu který zasáhne o 10, 15, 20 a 25 % vyšší, ale výsledná šance na zásah je nižší o 10 %

Ochromující útok (aktivní = 20 bodů many) – útočník má 25, 50, 75 a 100 % šanci na to, že následující úder kterým se trefí, omráčí soupeře na dobu 3 s

Vířivý útok (aktivní = 20 bodů many) – útočník při použití tohoto úderu zasáhne všechny nepřátele v blízkosti (závisí od dosahu zbraně). U každého se ale testuje šance na zásah. Výsledné způsobené zranění bude ale menší o 30, 20, 10 a 0 % (při čtvrtém stupni perku bez postihu). Úder se provede tak, že postava zaútočí na jednoho nepřítele, a v případě že zasáhne, tak stejné zranění obdrží všichni okolo. Útok je možné provést pouze se zbraněmi nablízko

Odzbrojení (aktivní = 20 bodů many) – po zasažení tímto útokem je 25, 50, 75 a 100 % šance na vyražení zbraně z ruky soupeře. Neudělí se ale žádné zranění, pouze dojde k vyražení zbraně. Protivník po tomto útoku nemůže uchopit do ruky žádnou zbraň po dobu 5 s. Pokud byla protivníkovi vyražena zbraň, lze druhým Odzbrojením vyrazit i štít. (pouze s úrovní 3+, protivník se může bránit perkem Zacházení se štítem úrovně 4.)

Bleskový útok (aktivní = 20 bodů many) – útočník provede spolu s úspěšným zásahem ještě jeden velmi rychlý úder, který má automatický zásah. Poškození od tohoto druhého úderu je ale nižší o 30, 20, 10 a 0 % jako výsledné poškození od prvního úderu. Stále se ale uplatňuje průraznost zbraně a odolnost vůči průraznosti u brnění. To znamená, že i když první úder prorazil brnění, tak druhý úder nemusí

Cílený zásah (aktivní = 20 bodů many) – útočník má 25, 50, 75 a 100 % šanci, že se následujícím úderem, kterým zasáhne cíl, trefí do části těla nechráněné brněním. To znamená, že pokud se vyhodnotí že má útok zasáhnout a měla by se uplatňovat odolnost na průraznost u brnění, tak je určitá šance v závislosti na stupni perku, že se odolnost brnění na průraznost neuplatní a úder půjde do nekryté části těla

Výcvik (pasivní) – obránce má 15, 30, 45 a 60 % šanci, že odolá následujícím úderům : ochromující útok, odzbrojení, cílený zásah, drtivý útok, zákeřný útok, bleskový útok, nájezd

Vůdcovství (pasivní) – na tomto perku se pracuje (není dodělaná analýza)

Úhlavní nepřítel (aktivní) – hraničář získává trvalý bonus 2, 4, 7 a 10 % k šanci na zásah a zranění proti vybrané třídě nestvůr. Třídu nestvůr si volí u učitele při naučení prvního stupně této schopnosti. Bonus platí při použití všech typů zbraní. Hráč si vybere typ nepřátele po naučení 1. stupně perku.

Výsměch (aktivní = 20 bodů many) – válečník svým výsměchem přivede nepřítele k zuřivosti a ten pak přednostně útočí na něho. Tato schopnost ale účinkuje pouze na inteligentní tvory, kteří jsou schopni vnímat a rozlišovat zvuky. Válečník si vždy musí vybrat, kterého nepřítele chce svým výsměchem ovlivnit. Maximální vzdálenost na kterou tato schopnost účinkuje je pět kroků. Vyšší stupeň perku znamená vyšší šanci na ovlivnění nepřítele


Sesílání v boji (pasivní) – zvyšuje šanci na kouzlení při boji (vylepšuje koncentraci)

Maximalizované kouzlo (pasivní) – kouzelník má 20, 40, 60 a 80 % šanci na to, že sešle kouzlo s maximálním účinkem. Maximální účinek kouzla se chápe jeho základní horní hranice účinnosti. Např. kouzlo se základním poškozením 10 – 20 bude mít při úspěšném hodu na šanci poškození 20 a až pak se připočítají další bonusy z podpůrných dovedností

Daleké kouzlo – zvýšení dosahu kouzel o 1, 2, 3 a 4 pole. Neplatí pro dotyková kouzla a kouzla, kde je cílem sám kouzelník (s dosahem 0)

Kůže mrtvého (pasivní) – zvýšení fyzické odolnosti, odolnosti vůči chladu a kyselině o 5, 10, 15 a 20 %, ale současně snížení odolnosti vůči ohni a energii o 5, 10, 15 a 20 %. Jedná se o přirozenou odolnost těla, ne o odolnost získanou z vybavení. Získané odolnosti (postihy) jsou trvalé

Zrychlená meditace (pasivní) – regenerace many při použití aktivní meditace je rychlejší o 10, 20, 30 a 40 %

Mistr plamene (pasivní) – kouzelník s touto schopností má šanci 5, 10, 15 a 20 %, že kouzla „hořící ruce, ohnivý šíp, ohnivá koule, fireball s prodlevou, roj meteorů“ dodatečně zapálí oběť. Ta je zraňována po dobu deseti sekund ohnivým zraněním každé 2 sekundy. Výše zranění je závislá na výši dovednosti „Evokace“ (minimálně 1 a maximálně 9 bodů ohnivého zranění)

Mistr mrazu (pasivní) – kouzelník s touto schopností má šanci 5, 10, 15 a 20 %, že kouzla „Otilukova koule mrazu, kužel chladu, ledová bouře“ dodatečně podchladí oběť. Ta je zpomalena na dobu deseti sekund. Zpomalení sníží rychlost útoku oběti a její šanci na vyhnutí se útoku o hodnotu, výše které je závislá na stupni výši dovednosti „Evokace“

Mistr bouří (pasivní) – kouzelník s touto schopností má šanci 5, 10, 15 a 20 %, že kouzla „Blesk, Řetězový blesk“ dodatečně omráčí oběť po dobu 2, 3, 4 a 5 sekund

Proměna energie (aktivní = 20 bodů many) – kouzelník může vysát životní energii z mrtvého tvora a tím si doplnit vlastní životní energii. Množství životní energie kterou získá je rovné úrovni tvora z kterého čerpá energii. Stupeň perku omezuje maximální úroveň tvora, z kterého může čerpat energii. Je to 10, 20, 30 a 40. úroveň. Energii nelze vysávat z neživých tvorů (nemrtví, elementálové, konstrukti). Maximálně je ale možné doplnit životní energii jenom do svého maxima, tj. 100 životních bodů

Zloděj duší (aktivní = 40 bodů many) – kouzelník přečerpá zbytkovou životní energii z těla mrtvého do speciálního drahokamu, a tak ji ukládá pro další manipulaci. Množství životní energie závisí na stupni dovednosti „Zloděj duší“, i na druhu drahokamu. Energii nelze čerpat z neživých tvorů (nemrtví, elementálové, konstrukti). Pro uskladnění životní energie slouží čtyři druhy drahokamů – opál, ametyst, obsidián a malachit (pro každou úroveň schopnosti jeden). Každý z těchto drahokamů ale musí být opracovaný šperkářem do vhodné formy. I síla těchto drahokamů je jiná. Zatím co životní energii tvorů 1.-10. úrovně je možné přečerpat do opálu, tak na tvory 11.-20. úrovně je již potřeba ametyst, pro tvory 21.-30. úrovně obsidián a na tvory 31.-40. úrovně je potřeba malachit. Např. do malachitu lze čerpat i energii tvorů 1.-10. úrovně, ale zaplní se jenom do jedné čtvrtiny (obdobně je to i u nižších drahokamů). Opačně to ale neplatí a na tvory 31.-40. úrovně není možno použít čtyři opály. Po přečerpání energie do drahokamu dostane kouzelník podle stupně perku „Malý kámen duší“, „Slabší kámen duší“, „Kámen duší“, nebo „Velký kámen duší“

Rozpohybuj mrtvé (aktivní = 40 bodů many) – kouzelník je schopný rozpohybovat zabité tvory doplněním jejich životní energie. K tomu potřebuje kámen duší odpovídající úrovně naplněný energií (ten se spotřebuje jako reagent). Pro tvory 1.-10. úrovně je to „malý kámen duší“, pro tvory 11.-20. úrovně je to „Slabší kámen duší“, pro tvory 21.-30. úrovně je to „Kámen duší“ a pro tvory 31.-40. úrovně je to „Velký kámen duší“. Mezi kouzelníkem a rozpohybovaným tvorem se vytvoří vazba, v průběhu které čerpá rozpohybovaný tvor životní energii kouzelníka rychlostí 1 bod životní energie za 1, 2, 3, nebo 4 sekundy. Při poklesu životní energie kouzelníka na 10 bodů se vazba ruší, tvor padne definitivně mrtvý a nelze ho již dále rozpohybovat. Rozpohybovat nelze neživé tvory (nemrtví, elementálové, konstrukti) a tvory, které byly již jednou rozpohybované, nebo z nich byla vysátá životní síla. Množství životní síly kouzelníka určuje dobu, po kterou je možné tvora udržet „naživu“. Po aktivování této schopnosti se zobrazí zaměřovací kurzor, kterým je potřeba vybrat druh kamene duší, který chceme pro tuto schopnost použít. Platí, že slabšího tvora můžeme „oživit“ i silnějším kamenem duší, ale slabším kamenem silnějšího tvora „neoživíme“. Nutný požadavek pro tento perk je 70, 80, 90 a 100 % v dovednosti „Nekromancie“ (pro různé stupně perku)

Silná vůle (pasivní) – kouzelník s touto schopností má vyšší šanci na úspěch při testu na ovládnutí povolané bytosti. Čím vyšší stupeň perku, tím vyšší šance

Mocný příkaz (pasivní) – kouzelník s touto schopností dokáže udržet povolaného tvora déle pod svojí mocí (déle jako je základní doba v popise kouzla)

Astrální pouto (pasivní) – při povolání tvora má tento tvor bonus k vlastnostem 10, 20, 30 a 40 %. Vlastnosti se myslí síla, obratnost a inteligence povolaného tvora

Souznění s elementy (pasivní) – kouzelník dokáže tak precizně pracovat s elementy, že jeho kouzla jsou úspornější a potřebuje tak méně duševní energie na seslání kouzla. Kouzla stojí o 5, 10, 15 a 20 % míň many

Ovládnutí elementů (pasivní) – zraňující kouzla způsobují o 5, 10, 15 a 20 % vyšší poškození

Pán elementů (pasivní) – kouzelník s touto schopností je již v práci s elementy tak zběhlý, že je šance 20, 40, 60 a 80 % na seslání kouzla bez potřeby reagentu vlnového slova moci (pyro, hielo, evart, ji, van)

Silná modlitba (pasivní) – kněz má 20, 40, 60 a 80 % šanci na seslání modlitby s maximálním účinkem. Maximální účinek modlitby se chápe jeho základní horní hranice účinnosti. Např. modlitba, která obnovuje 10 – 20 bodů zdraví bude mít při úspěšném hodu na šanci obnovit 20 bodů zdraví a až pak se připočítají další bonusy z podpůrných dovedností

Odvracení nemrtvých (aktivní = 40 bodů many) – po použití schopnosti je šance, že nemrtvý začne prchat směrem od kněze po dobu 15 s. V případě, že je šance vyšší, nebo rovná 100 %, je nemrtvý zničen. Šanci na úspěch ovlivňuje úroveň kněze, úroveň nemrtvého a stupeň perku. Pro stejnou úroveň kněze a nemrtvého je to šance 15, 30, 45 a 60 %. Dosah schopnosti je 5 polí kolem postavy

Mistr léčení (pasivní) – na tomto perku se pracuje (není dodělaná analýza)

Mistr destrukce (pasivní) – na tomto perku se pracuje (není dodělaná analýza)

Mistr duchovní sféry (pasivní) – na tomto perku se pracuje (není dodělaná analýza)


Bardské vědomosti (pasivní) – zvyšuje znalosti postavy o světe a umožňuje lépe rozlišovat (identifikovat) předměty. Je to podobný perk jako „Znalosti“, ale je vyhrazený pouze pro bardy dává vyšší bonus do znalosti postavy

Maskování (pasivní) – možnost 1, 2, 3 a 4x změny identity. Postava změní identitu pomocí „Maskovací sady“. Podle stupně perku má možnost využívat od jedné do čtyř přednastavených podob. Podoba se přednastaví tak, že postava pokliká na maskovací sadu, kde bude možnosti vybrat přednastavenou identitu, nebo vytvořit identitu (v případě že postava má ještě možnost). Při vytvoření nové identity jde změnit vlasy, knír, vousy a jméno

Hudební nadání (pasivní) – šance na ovlivnění hráče, nebo NPC hudbou je o 5, 10, 15 a 20 % vyšší

Nenápadnost (pasivní) – šance na ukrytí a plížení je vyšší o 5, 10, 15 a 20 %

Bojový výcvik (pasivní) – zvyšuje šanci na zásah při boji

Zákeřný útok (aktivní = 40 bodů many) – zranění způsobené úspěšným útokem je 1,5; 2; 2,5 a 3 x vyšší a je 15, 30, 45 a 60 % šance, že útok zasáhne část těla nechráněnou brněním. Pro postavy bez brnění se samozřejmě nepočítá žádná šance pro průraz. Útok zasáhne přímo tělo. Zákeřný útok lze provést jenom ze zbraní nablízko a jenom pokud není cílem veden útok na postavu, která chce provést zákeřný útok. To znamená, že zákeřný útok nemusí být veden ze stínu. Stačí když cíl bojuje s někým jiným, nebo je útok veden nečekaně

Ostražitost (pasivní) – postava má 5, 10, 15 a 20 % bonus na test při jakékoliv akci, kde je použita dovednost všímavost (pasivní i aktivní použití). Uplatňuje se to např. při hledání ukrytých osob, hledání pastí apod.

Bleskové reflexy (pasivní) – šance na vyhnutí se účinku pasti je 10, 20, 30 a 40 %. Tento perk se uplatní v případě, že postava stoupne na past. Pak je šance podle stupně perku, že se přesto účinku pasti vyhne. Platí to pro všechny typy pasti – vyrobitelné hráčem i pevně zabudované např. v dungeonech, nebo na truhlách

Šikovné prsty (pasivní) – postava má 5, 10, 15 a 20 % bonus na test při jakékoliv akci, kde jsou použité dovednosti kradení, pasti a zámky

Pohyblivost (pasivní) – postava má zvýšenou šanci na vyhnutí se útoku. Výše bonusu závisí na stupni perku a výši vlastnosti „Obratnost“

Obranný postoj (aktivní = 20 bodů many) – po aktivování této schopnosti je šance 20, 40, 60 a 80 %, že postava po dobu 10 s odolá následujícím schopnostem : ochromující útok, odzbrojení, cílený zásah, drtivý útok, zákeřný útok, bleskový útok, nájezd

Protiútok (aktivní = 40 bodů many) – pokud si postava aktivuje tuto schopnost, tak po dobu 10 sekund po každém úspěšném vyhnutí se zásahu vykoná automaticky rychlý protiútok. Úder vedený z tohoto protiútoku je přesnější a silnější jako „obyčejný“ úder. Tato dovednost platí ale jenom pro zbraně nablízko

Znalost svitků (pasivní) – schopnost sesílat ze svitků triky a kouzla. Pro první stupeň perku jsou to triky a kouzla 1. úrovně, pro 2. stupeň perku kouzla 2. a 3. úrovně, pro třetí stupeň perku kouzla 4. a 5. úrovně a pro 4. stupeň perku jsou to kouzla 6. a 7. úrovně

Magická věda (pasivní) – postava má 5, 10, 15 a 20 % vyšší šanci na odolání kouzlu

Magická pouta (aktivní = 40 bodů many) – po použití této schopnosti na protivníka ho stojí všechna jeho kouzla, modlitby, a nebo speciální schopnosti využívající manu o 10, 20, 30 a 40 % víc many po dobu 10, 20, 30 a 40 sekund


Smlouvání (pasivní) – zvyšuje šanci, že postava prodá předměty dráž a nakoupí levněji jako je „standardní cena“

Opatrný řemeslník (pasivní) – řemeslník má 15, 30, 45 a 60 % šanci, že při výrobě nepoškodí použité nástroje. Tento bonus platí v případě, že by se měla snížit durabilita nástroje v průběhu výroby. Pak je určitá šance v závislosti na stupni perku, že se durabilita nesníží

Precizní řemeslník (pasivní) – řemeslník má 15, 30, 45 a 60 % vyšší šanci, že výslední výrobek bude o 1 stupeň vyšší kvality

Chovatel (pasivní) – farmář může díky této schopnosti odchovat zvířata s vyšším produktivním obdobím a teda i větší délkou života (25, 50, 75 a 100 %). Uplatní se to ale pouze u zvířat, které se narodí v chovu u farmáře s touto schopností. Neuplatňuje se to zpětně na zvířata, které odněkud získá. Samozřejmě to neplatí v případě, že získá zvířata od farmáře se stejnou schopností.

Zahradník (pasivní) – farmář může díky této schopnosti pěstovat rostliny rostliny s kvalitnější (šance na zvýšení o 1 stupeň) a větší (až o 50%) úrodou. Hlavní podmínkou úspěchu je dobrá péče o rostlinu.

Botanika (pasivní) – šance na nalezení bylinky je vyšší o 5, 10, 15 a 20 %


Pozn. Pro perky dále platí, že se budou uplatňovat pouze při výrobě speciálních předmětů. Pro každý stupeň u každého perku bude seznam vyrobitelných předmětů. Prozatím tento seznam není úplný a bude zveřejněn později.

Slévač (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších slitin

Metalurg (pasivní) – umožňuje odlévání kvalitnějších výrobků

Technik (pasivní) – umožňuje výrobu složitějších mechanických zařízení a výrobu golemů

Šperkář (pasivní) – umožňuje výrobu šperků a broušení drahokamů

Zbrojíř (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších zbraní

Platnéř (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších zbrojí a štítů

Koželuh (pasivní) – umožňuje vypracovat kvalitnější druhy kůží

Kožešník (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších kožených zbrojí

Tkadlec (pasivní) – umožňuje tkát kvalitnější druhy látek

Krejčí (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších druhů oblečení

Řezbář (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších řezbářských výrobků

Truhlář (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších tesařských výrobků

Plemenný chov (pasivní) – farmář může díky této schopnosti vyšlechtit nové plemeno zvěře. Nové plemeno má obvykle vyšší produktivitu, délku života a lepší vlastnosti jako původní druh

Šlechtitelství (pasivní) – farmář může díky této schopnosti vyšlechtit novou odrůdu rostliny. Nová odrůda rostliny má obvykle vyšší produktivitu, délku růstu a lepší vlastnosti jako původní druh

Šéfkuchař (pasivní) – umožňuje vaření kvalitnějších druhů jídel

Kořenář (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších druhů koření

Mistr zdravovědy (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších posilujících lektvarů

Mistr očarování (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších druhů očarování

Mistr výbušnin (pasivní) – umožňuje výrobu silnějších druhů výbušnin

Mistr jedů (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších druhů jedů

Mastičkář (pasivní) – umožňuje výrobu mastí


Kalear
Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.