Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Calenardův průvodce

Drowové

Základní charakteristika

Drowové jsou vysocí přibližně čtyři a půl až pět a půl stopy. Jejich nejtypičtějšími znaky jsou tmavá, až černá barva pleti a bílé nebo alespoň velmi světlé vlasy. V ostatních rysech se dost podobají elfům, se kterými jsou blízkými příbuznými. Přestože žijí v poměrně drsných podmínkách, na jejich vzhledu se to nějak výrazně neprojevilo. Dalo by se očekávat, že jejich postava za roky strávené bojem o holý život zmohutní, ve tváři se vytratí ladné rysy. Nestalo se tak, drowové jsou stále stejně krásní. Jediné, co se změnilo, jsou jejich oči. Dříve byla velmi častá světle hnědá barva s jakousi živelnou jiskrou. Dnes se drowům rozšířily zorničky natolik, že oči jsou čistě černé, zlověstné.
„Pohled do očí drowů prý k smrti vyděsí každého, kdo na podobné setkání není připraven.“ – Calenard
Oblečení drowů je podřízeno jedinému pravidlu, být nenápadný. Zejména pak v noci. Základní barvou je tedy černá, která bývá doplněna bílou a nejrůznějšími odstíny fialové. Velmi oblíbené jsou také průsvitné bílé látky připomínající jemnou pavučinu. V doplňcích převládají stříbrné nebo mytrilové šperky. Vkus pro detail drowové sdílejí s elfy, takže vše je výborně sladěno.
„S drowími šperky se člověk moc často nesetká. Možná i to je důvod, proč jsou tak ceněny mezi různými sběrateli.“ – Calenard
„Nošení drowích šperků bych ti, milý čtenáři, moc nedoporučoval. Často bývají očarované a tedy i nebezpečné.“ – Istravil
Tato hrdá rasa je pravděpodobně jediná, která dnes nepoužívá obecnou řeč. V maximální možné míře se snaží využívat svou rodnou drowštinu, která má poměrně blízko k elfštině. Členové těchto dvou ras se mezi sebou dokáží domluvit, i když každý z nich bude mluvit svou mateřštinou.
„To ovšem platí spíše hypoteticky. Ve skutečnosti se elf s drowem nedohodne nikdy na ničem.“ – Calenard
Obecnou řečí mluví jen někteří obchodníci, kteří jsou nuceni obchodovat s okolním světem. Zejména lidští obchodníci se ale raději učí poměrně složitou drowštinu, aby tak své obchodní partnery uklidnili a navázali lepší obchodní styky, které jsou v konečném důsledku výhodné zejména pro ně samotné, protože drowí zboží je poměrně vysoce ceněno.
Velmi zajímavé je drowí písmo, které podle některých vypadá ještě lépe než to elfí. Drowové v něm píší své knihy a nechávají ho často vyrazit na své zbraně a jiné předměty.
Zejména zdobení zbraní tímto písmem je velmi efektní.“ – Calenard


Drowí obydlí

Dávno tomu, co drowové žili na povrchu a stavěli obyčejné domy. Tak dávno tomu, jako by to už snad ani nebyla pravda. Dnes drowové žijí v Podtemnu, které výrazně ovlivnilo jejich architekturu. Mezitím, co v lese bylo hlavním stavebním materiálem dřevo, v Podtemnu muselo být nahrazeno materiálem jiným. Dřeň velkých hub, které v Podtemnu rostou, se neosvědčila. Hlavním materiálem se tak stal kámen, kterého je v podzemí více než dostatek. Jednotlivé domy se vyznačují spíše jednoduchým stylem, žádné velké experimentování. Zvláštností drowího města je to, že je vybudováno v několika patrech.
„Alespoň se to tvrdí. Ani já neznám nikoho, kdo by to mohl potvrdit.“ – Calenard


Život drowů

Drowové nebyli odjakživa zlým a zatrpklým národem. Spíše naopak. Všechno se změnilo až jejich vstupem do Podtemna, ve kterém se z nich stal národ plný zášti a nenávisti vůči celému světu.
„Traduje se, že tuto zášť v drowech naplno probudili až Drideři, kteří se jich v Podtemnu ujali.“ – Calenard
„Pravdou je, že například i Lloth byla původně bohyní Driderů, takže na onom velkém vlivu patrně skutečně něco bude.“ – Istravil

V dnešní době je život drowů plný intrikánství, prohnanosti, ale také strachu o vlastní život. Nenávist už dávno není namířena jen proti elfům nebo jiným rasám, ale je obrácena i proti členům vlastního rodu. Chaos, to je to, co ovládá drowí životy. Drowí společnost je dnes rozdělena na několik vládnoucích rodů. Mezi těmito rody probíhaly dlouhé a ukrutné boje, které významně redukovaly drowí počty, ale na druhé straně také znamenaly, že přežili skutečně jen ti nejschopnější. V posledních letech se podařilo nastolit mezi jednotlivými rody rovnováhu. Bylo uzavřeno spojenectví všech rodů, které se nyní podílejí na vládě společně. Toto spojenectví je však ve skutečnosti velmi křehké a nikdo neví, kdy opět dojde k bojům. Nicméně díky spojenectví už několik let nedošlo ve městě k otevřeným střetům. Samozřejmě, že tiché vraždy v ústraní se dějí i nadále.
„Drowí společnost je v tomhle zkrátka nepochopitelná.“ - Calenard
„Neřekl bych, že je nepochopitelná. Jen je svým způsobem zvláštní.“ – IstravilObchodování

Drowové ostatní rasy nenávidí. To jim však nijak nebrání s těmito rasami obchodovat. Obchod s ostatními je pro drowy v některých směrech velmi důležitý. V Podtemnu se jim zkrátka nedostává některých věcí. Asi nejmarkantnější to je u látek a koření. Dováží se také dřevo, které je částečně nahrazováno dření některých podzemních hub, ale poměrně významné množství se nakupuje u ostatních ras. Zejména u orků, kteří pro drowy znamenají cestu nejmenšího zla.
„U některých národů se ovšem obchodování s drowy bere jako vlastizrada.“ – Istravil


Boj

V boji patří drowové mezi nejlepší. Nevynikají sice silou, ale plně si to kompenzují obratností. Než by udeřili jednou pořádně, raději stihnou několik slabších úderů. Velmi dobře si rozumí s meči i s kuší. Samostatnou kategorii pro ně představují dýky, které velmi rádi používají k vraždám. Při větším střetu rádi využívají momentu překvapení pod rouškou noci. Pokud se zadaří, pak k souboji jeden na jednoho ani nedojde. Nicméně pokud k tomu dojde, není to pro drowy žádný větší problém.
„Boj s drowem rozhodně není nic příjemného. Už jsem si to zažil na vlastní kůži. Naštěstí nás byla přesila.“ – Calenard
„Samostatnou kategorií je magie, kterou drowové ovládají také velmi dobře.“ – IstravilVolný čas

Přestože by se mohlo zdát, že drowové žádný volný čas nemají, nebo pokud mají, tak jenom někoho tráví, nebo vraždí, není to tak úplně pravda. Ve svém volném čase velmi rádi objevují nová zákoutí Podtemna. Jestli něco drowové skutečně milují, pak jsou to koupele a masáže, kterým se ve svých lázních věnují i několikrát denně. Jejich největším uměním je výroba zbraní. Nejrůznější šavle a meče povýšili na krásná umělecká díla.
„V tomhle směru málokomu vadí, že jeho krásná zbraň pochází z dílem drowů.“ – Calenard


Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.