Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Přikazy nejenom na ovládání NPC

Seznam příkazů na které reagují NPC:
* přijď
* prijd
* pojď sem
* pojd sem
* k noze
* ke mně
* ke mne
* polož
* poloz
* zahoď
* zahod
* aport
* přines
* prines
* seber
* vezmi
* vem
* dones
* následuj
* nasleduj
* sleduj
* přijmi přítele
* prijmi pritele
* ochraňuj
* ochranuj
* chraň
* chran
* zabij
* znič
* znic
* zaútoč
* zautoc
* rozsápej
* rozsapej
* rozkousej
* hlídej
* hlidej
* střež
* strez
* hlas se
* stop
* přestaň
* prestan
* najmi
* následuj mě
* nasleduj me
* pojď za mnou
* pojd za mnou
* sleduj mě
* sleduj me
* jsi volný
* jsi volny
* nechci tě
* nechci te
* propouštím tě
* propoustim te
* máš nového pána
* mas noveho pana
*máš novou paní
*mas novou pani
* teď jsi jeho
* ted jsi jeho
* teď jsi její
* ted jsi jeji
* stůj
* stuj
* zastav
* čekej
* cekej
* stát
* stat
* chraň mě
* ochraňuj mě

všichni ke mně
vsichni ke mne
všichni k noze
vsichni k noze
všichni následujte
vsichni nasledujte
všichni za mnou
vsichni za mnou
všichni chraňte
vsichni chrante
všichni ochraňujte
vsichni ochranujte
všichni zastavte
vsichni zastavte
všichni stát
vsichni stat
všichni zabijte
vsichni zabijte
všichni zaútočte
vsichni zautocte
všichni se hlaste
vsichni se hlaste
všichni mě chraňte
vsichni me chrante
všichni mě následujte
vsichni me nasledujte
všichni stůjte
vsichni stujte
všichni zastavte
vsichni zastavte
všichni čekejte
vsichni cekejte
všichni stát
vsichni stat

Příkazy pro ovládání lodi:
dopředu
nazpět
doleva
doprava
otočit vlevo
otočit doprava
dopředu doleva
dopředu doprava
nazpět doleva
nazpět doprava
zastavit
stop
pomalu doleva
pomalu záběr doleva
pomalu doprava
pomalu záběr doprava
pomalu dopředu
pomalu záběr dopředu
pomalu nazpět
pomalu záběr nazpět
pomalu dopředu doleva
pomalu záběr dopředu doleva
pomalu záběr doleva dopředu
pomalu dopředu doprava
pomalu záběr dopředu doprava
pomalu záběr doprava dopředu
pomalu nazpět doleva
pomalu záběr nazpět doleva
pomalu záběr doleva nazpět
pomalu nazpět doprava
pomalu záběr nazpět doprava
pomalu záběr doprava nazpět
otočit dokola
vyplout
zakotvit
svinout plachtu
rozvinout plachtu
otocit vlevo
otocit doprava
dopredu
nazpet
zpet
dopredu doleva
dopredu doprava
nazpet doleva
zpet doleva
nazpet doprava
zpet doprava

Příkazy v domovní zóně:
*upevnit objekt* | *i wish to lock this down*
*uvolnit objekt* |  *i wish to release this*
*zajistit objekt* | *i wish to secure this*
*odjistit objekt* | *i wish to unsecure this*

* Pokud příkaz začíná s hvězdičkou na začátku, musíte místo ni napsat jméno daného NPC.
Samozřejmě lze používat i anglické ekvivalenty, které znáte například z jiných shardů.

RadstaR
Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.