Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Kronika světa

Z kroniky Constantina - Sněm

1. Sarvy 269. roku [Rok rasové reformy] - Sněm

Rok 268., rok znovuzrození všeho, byl ukončen.
V poslední den toho roku se konal, za účasti velitele stráže
a zástupce královské rodiny, vyslaného králem Gabrielem, velký sněm.
Účast byla bezmála 50 obyvatel, v zastoupení všech ras žijících mezi hranicemi Bolesti.

Rokovalo se několik dlouhých hodin, ale žádný verdikt o jasné správě království nepadl.
Nicméně pro oko všech, bych rád shrnul a zvěčnil do kroniky,
několik důležitých bodů, které na sněmu padli:

- Král Gabriel žije! Bohužel se ale potýká s nemocí, kterou mu způsobila bolest
- Lidský bard Constantine, nadepsal druhou kapitolu své kroniky názvem: "269. rok, rok rasové reformy"
- Lidský hraničář Bartoloměj, doposavad spravující Ishar, požádal o přidělení nových kapacit pro skladování
- Lidský mág Mir svolává a jednotí mágy žijící na území našeho království, zakládá a obnovuje akademii.
- Lidský kněz Menethir, obnovuje víru Helmovu, dle pravidel Diviniusa, prvního velekněze isharského
- Půlčice Feliza, se prohlašuje za "Opatrovnicí hobitího národa", s cílem jednoty Hobitů
- Trpasličí kněz Gerg, se postavil za všechny trpaslíky a gnómy, mluvil dlouze o jednotě rasy
- Elfka Maya, žijící na lidském území, ze sněmu odešla, důvodem byl malicherný spor v zasedacího pořádku
- Orkové prozatím nepodali jasnou představu o vedení své rasy ve smyslu soudržnosti na lidském území


Constantine, písař a historik isharský

Bartoloměj
1. Novu 269. roku
Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.