Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Kronika světa

Z kroniky Constantina - Vítání jara

4. Luny 269. roku [Rok rasové reformy] - Vítání jara

Vítání Jara je vždy spojené s bohoslužbou kneží Jondaly, patronky všech půlčíků.
Ani v tento rok, rokem po Pohromě, tomu nebylo jinak. Obřad vedl hobití kněz Glumík Jedlička.
Celá slavnost byla pořádaná známím obchodníkem gnómem Tychem Quicksilverem,
jemu patří díky za zorganizování a zaměstnání několik desítek lidí, kteří se na přípravě slavnosti účastnili.
Slavnost Jara probíhala na pěkném plácku za Velkým stanem, který byl pro tuto slavnost přestaven,
vyrostlo malé podium, polouzavřené hlediště a svatostánek Jondaly.

Tycho uvedl kněze Jondaly, který počal samotnou bohoslužbu,
v ní nám všem připomněl nedávnou Pohromu, spřízněnost všech žijících ras
a nutnou dávku pomoci všem těm, kteří se potácí v nouzi a bezradnosti.

[Obrázky: 4902oa6.jpg]

Po samotné bohuslužbě přišly na řadu proslovy, ve kterých vystoupil i hraničář Bartoloměj,
jenž je skladmistrem městských zásob, mimojiné fungující jako spojka mezi hradem a městem.
Ve svých slovech připomněl všem, jak je důležité spolupráce všech ras na společném díle
- na boji proti chudobě a bídě, na boji proti hranici Bolesti.

Dalším nepřehlednutelným řečníkem byl trpasličí bard, učenec, pěvec a historik Darvás,
jenž po několika dnech po oslavě Jara byl zvolen trpasličí komunitou za exilarchu.
Po dobu oslavy vyprávěl a pěl příběhy a legendy o hrdinech z Goren-zaru.

Závěr celé oslavy se nesel v duchu obchodním, řemeslníci prezentovali své výtvory
a mezi sebou domlouvali zakázky.
Aktem ukončení slavnosti bylo předání truhly
s dary od všech účastníků pro správu města Bartolomějovi.


Les do krásy se promění
řeka se leskne plným tokem
vše v lehounké svěží zeleni
břízy se sklání nad potokem

Po těžkém období a dlouhé zimě.
Nastalo Jaro. Jondalo, buď požehnána.


Constantine, písař a historik isharský

Bartoloměj
8. Novu 269. roku
Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.