Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Kronika světa

Městská rada

Lide isharský, hobité vilhelmovičtí a všichni ostatní,

Tímto listem dávám najevo svůj návrat z hradu.
Po dlouhých debatách s nemocným králem a jeho nejbližšími
jsme dospěli k tomu, že bude sestavena Rada města Isharu,
a ta bude rozhodovat v otázkách ohledně řízení království.
Od krále jsem dostal důvěru v sestavení této nové Rady.

Ti, jenž si myslí, že by v této Radě meli usednout,
ti, kteří si myslí, že by svým rozumem byli městu užitkem,
nechť mě co nejdříve kontaktují a já zvažím jejich vhodnost.
Podmínkou jest býti narozen člověkem (případně pulčíkem),
jednat v úmyslu dobrém a mýti chuť budovat naše království.

Jmenování radních se uskuteční nevěřejnou formou 4. Sarvy 272. roku


(kontakt na mně: PM přes fórum)

Tato listina byla sepsána Bartolomějem, správcem města Ishar,
za účasti mluvčího královské rodiny Goryana a chorého krále Gabriela
Bartoloměj
3. Novu 272. roku
Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.