Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Kronika světa

Atentát na fontánu!

Stalo se 12. Luny 278. roku

To, že králův posel jezdil po území Isharu a roznášel zprávy krále Gabriela, nebylo nic neobvyklého. Avšak jednoho dne králův posel nedorazil. Byl přepaden bandity, jež mu listinu se vzkazem od krále ukradli. Polomrtvého, zkrvaveného posla našli na rozcestí orkové a ačkoliv by jim mohl být ukradený, zajímali se, co se stalo. Sotva jim řekl pár informací a jeho oči se zavřeli navždy.

Orkové, ať už ze zvědavosti, nebo z jiného důvodu, bandity vyhledali, zmasakrovali a vzali jim listinu, o kterou přišel královský posel. Listina byla směrována na osobu jménem Brutus. Orkové se rozhodli dotáhnout poslův úkol do konce a tak vyhledali Bruta a listinu mu předali.

Brutus se dostavil ke králi Gabrielovi na jednání, tak jak ho žádal v listině. Poté, co byli skoro půl dne zavřeni v hradu, se ozvaly královské trumpety a svolaly všechny poddané k hradu. Král žádal o doprovod Bruta do podtemna, kde se má měl sejít s drowskou šlechtičnou Irignch Irsch.

Cesta nebyla dlouhá a Brutus spolu s doprovedem došli až do míst, na které pár z nich nerado vzpomínalo. Sestoupili do podzemí, do obchodní zóny, kde už na ně čekala drowská šlechtična, jež držela v rukách černou truhlici.

Nadzemci s Brutem se dole příliš nezdržovali. Brutus předal listinu od krále Gabriela šlechtičně a ta mu výměnou dala černou truhlici. Poté se Brutus i s doprovodem vydali na cestu zpět k hradu.

-----

Ten den se ozvaly královské trumpety podruhé. Král si opět žádal doprovodu pro Bruta, ale tentokrát k isharské fontáně, aby ji mohl řádně prozkoumat. Nejprve bylo potřeba projít skrze stoky pod Isharem. Čím více se blížili k fontáně, tím více přituhovalo. Za tajnou chodbou ve stokách, která byla přímým vchodem k fontáně, byly temné bytosti, podobající se člověku. Jejich kůže byla tmavá jako černé uhlí, byly nazí a jediné co jejich tělo nosilo, byly zbraně, jimiž se snažili doprovodu zabránit v pokračování jejich cesty k fontáně. Krvelačné boje se stupňovaly, čím blíže byl doprovod s Brutem k fontáně.

Výsledkem bojů byl úspěch doprovodu. Překračovali mrtvá těla temných bytostí a došli až k fontáně. Brutus neotálel a dal se do práce. Chvíli zkoumal fontánu a pak vytáhl černou truhlici, jež dostal od drowské šlechtičny. Otevřel ji a výtahl z ní flakónek s černou tekutinou uvnitř. Vylil tekutinu do fontány a země se začla otřásat. Doprovod nechápavě pozoroval co to Brutus provádí a mezitím Brutus vytáhl ze skříňky další flakónek a opět ho vylil do fontány. Nastaly otřesy ještě silnější než předtím. To už se jeden z doprovodu neudržel a začal z ostra na Bruta, že tohle se mu nelíbí, ale Brutus jakoby neposlouchal a pokračoval. Rychle vytáhl další flakónek a začal ho lít do fontány. Nastaly silné otřesy a to už se členové doprovodu neudrželi a vyrazili proti Brutovi. Ten odhodil truhlici a dal se na útěk, avšak daleko neutekl. Jeho běh zastavil šíp do zad od jednoho člena doprovodu. Brutus byl na místě mrtev. Jediné co po něm zbylo, byla truhlice, ve které zůstalo sedm flakónků s černou tekutinou a jeho nehybné tělo.

 

Když doprovodná skupina vyšla ze stok, před jejich zraky se zjevila další temná postava, ne o moc odlišná oproti těm, kterým před pár chvílema sekali hlavy. Snad jediný rozdíl oproti těm ze stok, byl oděv, jež zjevená postava měla na sobě. Představila se jménem Karnch'zach a i přes vyděšení, některých jedinců, neváhala a požádala, aby se všichni urychleně sešli v chrámu Helma. Ti co už Karnch'zacha znali z dřívější doby, ostatní uklidnili a spěchem si to namířili k chrámu.

"Bolest se dá porazit", začal Karnch'zach, "ale musíme být silní. Bolest se skládá z pěti prvků a každý prvek se vyskytuje v nějaké formě na našem světě, je tedy jasné, že se musí dát zničit. Nevím mnoho, ale něco přeci. Bolest prozatím dosáhla čtyř prvků, tedy není kompletní a jediný a poslední prvek, o který právě usiluje je pramen pod Isharem, ten ve vaší fontáně", dořekl Karnch'zach a podíval se ostrým pohledem na ostatní. " Pokud pramen bude zničen, bolest bude kompletní a už ji nikdo nezastaví! Musíme chránit pramen a vyrazit do boje proti Bolesti. Jeden z prvků, jež Bolest dosáhla, je démon Tchirstich. Je to démon starého času a je ukrytý ve svém chrámu uprostřed sopky. Jen jedna cesta k němu vede a to skrze magickou bránu, jež se dá vyvolat pomocí svitků bran. Ty Tchirstich schoval na různých místech v pásmu Bolesti, kde už živá bytost nedokáže příliš dlouho přežívat. Pět svitků bran musí být pohromadě a musí je použít bytosti magie znalé. Takto by měli dokázat skrze svitky vyvolat prastaré hromadné kouzlo, jež otevře bránu k Tchirstichovi", Karnch'zach se nachvíli odmlčel a pak pokračoval: "avšak pozor! Tchirstich je se všemi svitky citově spojen a ví kde se jaký svitek právě nachází. Navíc je každý svitek velice dobře střežen, nebude lehké je získat. Pokud porazíme démona, Bolest částečně ustoupí a mi budeme moci hledat další prvky, jež Bolest tvoří ! ", dopověděl Karnch'zach....

 


Myrsha
13. Novu 278. roku
Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.