Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

SVN 6653-6655
- oprava ranního tříhodinového lagu
- optimizace částí kódu podílejících se na lagu
- oprava GoHome časovače (jednou za hodinu uklízí NPC která se moc vzdálila od svého domova), nefungoval správně (spustil se jen jednou)
SVN 6652
- oprava pádu při tvorbě postavy
SVN 6651
Perky:
- Odrážení střel
-- úprava popisu perku (Odrážení úderů zvyšuje šanci na zablokování útoku na blízko. Pokud nemáte štít použijete k bloku zbraň, ale šance bude o třetinu nižší.)
-- šance zůstává 10/20/30/40% bonus k bloku štítem, 6/13/20/27% šance na blok zbraní
-- oprava funkce perku (místo zvyšování hodnoty obrany má dávat šanci na zablokování střeleckého útoku)
-- oprava funkce perku (nepoužíval se pro blok zbraní)
- Obranný boj
-- přejmenován na "Odrážení úderů"
-- úprava popisu perku (Odrážení úderů zvyšuje šanci na zablokování útoku na blízko. Pokud nemáte štít použijete k bloku zbraň, ale šance bude o třetinu nižší.)
-- šance zůstává 5/10/15/20% bonus k bloku štítem, 3/7/10/14% šance na blok zbraní
-- oprava funkce perku (používala se hodnota pro blok štítem, ne snížená hodnota)
-- odstranění požadavku na perk Bojové reflexy
- změněn popisek vlivu těchto dvou perků v informaci o zbrani a štítu (např. v příkazu [look, informacích u obchodníka atd.)
AI:
- oprava nasedání NPC na jejich mounty (mount zastavoval 2 pole daleko, pro nasednutí se vyžaduje vzdálenost 1)
Ostatní kód:
- přepracování metody zjišťování zda je NPC/hráč ve vodě (zrychlení opakované detekce na stejném políčku)
- při kontrole GoHome (NPC mimo svojí lokaci, jednou za hodinu) je kontrolováno i zda NPC nestojí ve vodě (nebo naopak vodní mimo vodu)
- přepracování metody spawnování monster (kontrola místa kam se spawnuje, kruhový prostor pro spawn)
- podpora pro ImageScale ze strany servru
SVN 6648
Ochočování:
- zrušeno zablokovaní dalšího ochočení při dosažení pátého majitele
- zvíře si pamatuje posledních pět majitelů
- automatický úspěch ochočování zvířete bývalým majitelem (pokud na něj už nezapomnělo)
- drobné úpravy textů
- za opakované propouštění a ochočování tvora nejsou zkušenosti

SVN 6649
- opraveno načítání systému Tokenů
SVN 6645
- oprava spotřeby many perku "Já jsem tvůj soupeř!" (FightWithMe), aktivační mana (15) se spotřebovávala 2x
- převedení bonusové Magické odolnosti z perku Zuřivost (Berserker) na SOE (tj. bude s buffikonou atd.)

Nový perk "Boxovací pytel" (PunchingBag)
Perk lze aktivovat/deaktivovat, 10s prodleva před další aktivací.
Mana: 0
Vyžadované podmínky: žádné
Děláš ze sebe snadný cíl a tím odvádíš pozornost od ostatních.
Pokud jsi zraněn(a) vzroste tvé agro u protivníka o 25/50/75/100% tohoto zranění.

SVN 6646
- perk "Boxovací pytel" (PunchingBag) je u NPC vždy zapnutý (nemusí ho aktivovat/deaktivovat)
SVN 6643
Bestiář
- oprava chování po zavření klienta s otevřeným gumpem Bestiáře

SVN 6642
Agro:
- nastavení AdvancedBehaviorHate je využíváno i v preferencích protivníků (nenávist k lučištníkům -> lučištník se počítá jako by měl agro o 50 bodů vyšší)
- úprava agra aby mohlo být i záporné (záporné agro = menší chuť vybrat si vás za cíl)
- nový perk FightWithMe na manipulaci s agrem (viz. níž)

Perky:
- úprava gumpu perků (v tooltipu tlačítek ukazuje popis perku, aktivní perky v gumpu zobrazují spotřebu many)
- výjimka pro GM ve spotřebě many při aktivaci perku

Nový perk "Já jsem tvůj soupeř!" (FightWithMe)
Aktivní perk, prodleva 5s
Mana = 15 + 1/4 levelu cíle (čím silnější protivník, tím víc many)
Vyžadované podmínky: povolání Válečník, perk Výsměch
Snažíš se chránit své spolubojovníky tím že vyzveš někoho na souboj. Pokud jsi dostatečnou hrozbou, cíl tvoji výzvu přijme a zaútočí na tebe.
Vyvoláš v cíli agro v hodnotě 20/40/65/100% a o stejnou hodnotu mu snížíš agro všech ostatních. Zároveň vyvoláš u cíle aktivní změnu protivníka (cíl se pokusí najít nového protivníka na základě nového agra a situace na bojišti)
SVN 6639
- bednu ze stěhovacího deedu nelze rozšlapat
- GM příkaz [PackUp zabalí všechny věci z cílového pole do bedny
SVN 6637
- oprava pádu po útoku na zničitelný předmět
Zpráva na vývěsce před radnicí Isharu

Isharský starosta vyhlašuje lov na čím dál více troufalé skřety pohybující se na území Království Isharu a dalších končin. Zvědové a jednotky Isharské armády, které udržují volné cesty zaregistrovali u pobitých skřetů jisté úlomky. Alchymisté a mágové je označili jako úlomky ostrianu. Za doručení těchto úlomků starostovy čeká každého lovce odměna. V případě odevzdání většího množství jsou schopni naši alchymisté a mágové připravit lovci speciální odměnu. Proto doporučujeme lovit ve skupinách či v rámci celého společenství.
 
 Váš Starosta 
SVN 6636
Agro
- diskartace zastaralých hodnot (od mrtvých npc atd.)
- test viditelnosti u hledání protivníka s nejvyšším agrem
- rozšířený debug u "Upset" (pokud má NPC zaplý debug, hodí červený kámen po starém cíli a zelený po novém)
CS4:
- pokud se neuskuteční švihnutí zbraní (OnSwing() ) bude útočník čekat na nejbližší vhodnou příležitost (dosud prostě pořád máchal)
Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.