Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Aktualizace klienta:
Verze 2021.10.1.16653
- opraveno zobrazování map v klientovy
SVN 6569
AliasList:
- modernizace kódu
- mazání položek v listu (smazáním textu v poli)
- při prvním otevření gumpu se otevře první list v seznamu (teď prázdný)
- možnost vložit do listu jiný AliasList
HuntingCage:
- upravena hláška při poklepání, aby bylo více jasné proč "s tím neumím zacházet". ("vysvětlení" se provádí pomocí kontextového menu)
SVN 6567
Stopování:
- fix: při cíleném stopování mají hledané stopy obtížnost jejich majitele, ne obtížnost cíle
- fix: při hledání naslepo se při neúspěšném pokusu identifikovat stopu nebude generovat nová stopa (zrušeno "ale stopa se ztrácí" - po přidání "účinnosti" to silně snižovalo šanci najít obtížné stopy)
- upravení systémových hlášek pro větší srozumitelnost
- upravení hlášek stopování pro větší srozumitelnost
- zrušena hláška "Přerušuješ stopování" pokud bylo stopování správně dokončeno
SVN 6566
- fix odcházení mountu po sražení ze sedla
SVN 6564
Mrtvola:
- mrtvola NPC v které je magická věc bude zvýrazněna magickým obláčkem

Peti (mouti) - fix utíkání petů při omráčení:
- pet na farmě, uvázaný u sloupku nebo dál než 15 políček se už nebude pokoušet dostat k tělu omráčeného majitele
- petům poblíž omráčeného majitele se nastaví "domácí pozice" u jeho těla (bojový pet tělo hlídá - dál bojuje, nebojový jedná dle situace)

Esence hmoty:
Sada nových předmětů, které budou postupně přidány do lootu a pokladů.
Esence hmoty slouží k opravě předmětů, silné esence zvládnou opravit i zničené předměty, nejsilnější esence zvládne i neopravitelné předměty (jako je Měsíční štít jednorožce).
Esence lze upgradovat použitím dvou stejných esencí na sebe.
Pozor, "zbytky" po rozpadnutí předmětu již opravovat nelze. "Zničený" předmět je takový který už nelze používat, ale nerozpadl se na zbytky.
SVN 6558-6552
- Bylinkářství při hledání na stromě nevnucuje nůž do ruky, pokud je v ní Herbář
- TwoHandsStrike (Obouruční úder, nová vlastnost pro některé zbraně)
- oprava zobrazení gumpu TheSorter target (nemá se zobrazovat)


SVN 6563
Bandáže:
- Pokud léčí hráč sám sebe, může u toho chodit.
- Pokud léčím někoho jiného, nesmím přepínat warmód (protože ho mám mít na začátku vypnutý)
UnicornShield:
- Při rozpadnutí (0hp) se nezničí, zůstane jako památka ( lze ho opravit Starobylou esencí hmoty)
Předměty:
- zničené věci mají popisek "Zničený předmět" v tooltipu
- akce Destroy() nelze provést na nezničitelném předměty (MaxHitPoints=0)
SVN 6557
Opravy třídičky / autolootu:
- oprava dvojí hlášky o zvednutí prvního předmětu z těla (první hlášku házel test zda se loot má spustit, druhou už samotné třídění)
- "target" už nebude po vytřídění spouštět gump
- "target" už nebude lootovat okolní těla
- nastavení "Automaticky" v gumpu se týká jen předmětů vhozených na postavu
SVN 6556
- oprava NPC akce odhození (ošetřeno odhození do statiky + teoretické shození do díry nebo vyhození na sloup)
Prosím nepoužívejte příkaz [thesorter pro lootování z těl.
Třídička k tomu nebyla určena a obchází některé důležité procesy, ke kterým dochází při lootnutí předmětu hráčem (např. nastavení času rozpadu klíče v dungeonu).
Po probrání s RT jsem se rozhodl toto použití neblokovat, ale pokusím se to upravit, aby to fungovalo správně.
SVN 6550
- systém Odměny rozšířen o hlášky při získání odměny
Copyright © 2003-2021, RT Manawydan.