Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

Městské poplatky za stráže, sklady, banky atd. nastaveny na "vždy zaplaceno" ve většině měst.
Pokud jsem nějaké vynechal, napište.
Whitey
 - 23.12.2019
Ozval se mi kvestař Bentic a upozornil mě na to že je stále aktivní.
Jen se komunikace s hráči přesunula z oficiálního kanálu (fórum) na Discord.
Tímto mu děkuji.
Whitey
Whitey
 - 21.12.2019
Kvestařský tým Manawydanu se zcela rozpadnul (někteří možná víte proč).
Programátorský tým prakticky neexistuje.
Moje maličkost se pokusí alespoň udržet server v provozuschopném stavu.
Nečekejte prosím řešení nebo pořádání čehokoliv ingame, nejsem kvestař ani na to nemám čas.
Programově budu řešit pouze věci bránící chodu servru (pády apod.).
Užijte si Vánoce, Nový rok a Manawydan bez obtěžujících GM.
Whitey
Whitey
 - 21.12.2019
Server opět běží.
4619:
Odstranění záporných regenerací HP po smrti postavy. (fix reskillů od jedu)
Odstranění CS3 perků které se dalo učit, ale nic nedělaly. (zapomněly se zrušit, pokud je hráč má tak dostane zpět body + zprávu na svitku do batohu).
4516:
Upravené sycení zvířat na farmách v neaktivních sektorech. (fix zvířat příliš vzdálených od zdrojů jídla, žeroucích až při kritickém hladu)
4517:
Upravené snášení vajec v neaktivních sektorech. (fix zvířat s vypnutou AI, která nejsou schopna dojít na hnízdo)
Whitey
 - 5.11.2019
Jsme opět online.
Ráno došlo k poškození savu, tj. situace vrácena na cca 1:45 po půlnoci.
Lovecké vývěsky, licence, signety:
- oprava omezení počtu licencí (počítalo to o 1 víc než byla nastavená hodnota vývěsky)
- oprava automatického odevzdání propadlých licencí (smazaly se ale nenastavila pokuta)
- oprava ručního odevzdávání propadlých licencí (neodečítaly se ze seznamu vydaných licencí, nedávala se za ně pokuta)
- zaokrouhlení hodnot v tooltipu signetu
- ošetření přidání zářezu na prošlou licenci (nemělo by nastat)
Thortogily
 - 30.10.2019
Brumla, Divoši a Patricie
Byl krásný zmrzlý zimní den a Brumla se rozvaloval v pelechu, kam na něj svítilo slunce. Narozdil od ostatních, mu světlo slunce a jeho teplo nevadilo, byl kocour a kocouři teplo mají rádi. Co ovšem kocouři nemají rádi je to, když jim někdo sebere někoho kdo jim patří a kdo jim dává jídlo a někdo takový byla Patricie.
Brumla věděl, že Patricii sám neosvobodí a tak se rozhodl svým kočičákováním navnadit nějaké dobrodruhy, které by mohl navést na tu správnou stezku.
Při rozvalování se u Swallow narazil na lovkyni, mága, kněze a válečníka, kteří vypadali celkem schopně a tak se Brumla rozhodl, že je navede do dřevorubecké vesnice za Vernonem.


Mág a Válečník to ovšem s Brumlou brzo vzdali (čímž jim samozřejmě poděkoval pár drápanci a kousnutím) a k Vernonovi se dostala nakonec jen lovkyně s knězem, nicméně Brumla věřil, že taková síla bude stačit.
Nedávno zachráněný Vernon totiž skupině řekl, že při útoku na vesnici došlo k únosu jeho dcery Patricie, která byla to jediné, co starému lovci zbylo. Vernon prosil skupinu, aby Patricii zachránila, nicméně zájem měla jen lovkyně, kdežto knězovi to bylo jedno a chtěl odejít. V tom musel Brumla zakročil a po dlouhé době promluvil.
Lovkyně i kněz byli vyděšení - mluvící kočka? Jak? Proč? Brumla totiž není jen tak ledajaká kočka. Brumla se narodil na území Eldarionu a žil v lesích do té doby, dokud lesy nepohltila Bolest. Pití vody z kouzelného zřídla kde žily lesní víly dokázalo s takovým kocourem hodně věcí. Pak už jen stačilo trochu lásky mladé dívky, která mu dala obojek s kouzelným smaragdem a zázrak byl na světě.
Brumla přesvědčil kněze a společně s lovkyní je dovedl přes území Eldarionu do prastarého lesa do osady divochů, odkud cítil Patricii.

V osadě se bojovalo a skupina viděla jak jednotky Solari odvádi skupiny divochů k přetvoření. Mezi Solari byla ovšem jedna dívka, ke které Brumla vzhlížel a za kterou skupinu vedl.
Patricie byla přetvořená v Zaslíbenou a vedla útok na vesnici plnou divochů. Po krátkém boji se k ní skupina dostala a Brumla se jí pokusil oslovit s tím, jestli si ho pamatuje. Patricie však nevnímala, viděla pouze zvíře co mluví a označila ho za nečistého a vyslala na něj silné kouzelo.
Brumla věděl, že chce svoji Patricii nazpátek tak moc, že použil to jediné co bylo dost silné na to, aby zrušilo magii Solari, které Patricii poutalo. Použil magii ze sebe, svého smaragdu a celou dobu myslel na to silné pouto, které s Patricií mají. Myslel na to, jak ho našla jako zraněného kocoura za mostem, kdy Eldarion schvátila Bolest, když mu poprvé dala magický obojek se smaragdem, když mu každé pondělí lovila rybky z jezera.
To všechno Brumla dal do jediného kouzla, kterým Patricii zasáhl a kletbu, která Patricii změnila zrušil... za cenu vlastního života. Obojek se smaragdem praskl a Brumla zesláblý umíral.
Patricie která se probrala z přetvoření byla zmatená a nechápala co se děje, po krátkém vysvětlení od lovkyně a kněze ovšem viděla jen hrůzu kolem sebe a umírajícího Brumlu v jejím klíně. Dívka propukla v pláč.
Kouzelný kocour, kterého tenkrát našla za mostem, si pro ni došel a splatil ji tak svůj dluh, když ho ona zachránila. Kocour, který svým rozmazleným chováním bavil celou vesnici a kocour, který jako tichý strážce chránil vesnici před každou myší, která se kdy snažila proplížil do spižírny.
Slzy dívky padaly na bezvládné tělo kocoura a vesnici přepadla další skupina Solari, která si rázně šla pro životy dobrodruhů... a v tom se stal zázrak.
Pouta jsou totiž to, co je nejsilnější magií v tomto světě a pouto krásky a zvířete začalo přede všemi zářit magií ještě více prastarou, než byl svět samotný. Slzy, které se měnily na zářící krystaly rozzářili i tělo kocoura, které se silným zábleskem změnilo a ožilo.
Místo malého kocoura, který hledal svojí Patricii, stál na místě velký a silný Panther. Silně zařval, modře se rozzářil a rozeběhl se proti jednotkám Solari, které předevšemi během mžiku roztrhal a to nejzvláštnější? V řevu promluvil... "Já... j-jsem...v-velká...kočka!"
Brumla ožil díky magii pout a Patricie se shledala se svým kocourem, který již nebyl ten malý kocourek, ale obří a hrdá šelma, chránící svou krásku.

Skupina se vrátila do vesnice a Vernon nemohl dostatečně děkovat dobrodruhům za návrat své dcery Patricie. Vzhled Brumly ho trochu zaskočil, ale nebylo co dělat. Tenhle magický kocour dovedl spoustu věcí a že vyrostl je asi jen špičkou ledovce.
Dobrodruzi byli po zásluze odměněni tím nejcenějším, co měl Vernon u sebe a před ochodem poděkoval i Brumla.
"Děkuju vám za vaši pomoc a budu si to pamatovat. Až nadejde konečná bitva s těma pampeliškama tak se pro mě stavte, pomůžu vám tím vším, co takový kocour jako já dokáže!"
Copyright © 2003-2020, RT Manawydan.