Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

SVN 6799 (svn6799)
Očarování:
- nový efekt EvadeEnchatment (vliv na obranu)
Kouzlení:
- v ModularAction je možné nadefinovat akce spouštěné při seslání kouzla (tj. lze jim přidávat nové efekty atd.)
SVN 6797 (svn6797)
Očarování:
- nové očarování pro změnu šance zablokování útoku (přičítá se k šanci bloku štítem a zbraní, použije se i když není dost aktivních obran)
- nové očarování pro změnu efektivitu kouzel a modliteb
- nové očarování pro změnu šance zásahu
- nové očarování pro změnu nosnosti (vč. varování před přetížením chvilku před vypršením očarování)

Boj:
- oprava animací a zvuků (některé chyběly)
- NPC při velení podřízeným rozeznávají lidské postavy a velí jim "ke mě" místo "k noze"
- doplněn zvuk zásahu do zbroje (HurtSound pokud v místě zásahu není zbroj)
- NPC útočící defaultní zbraní použijí AngerSound místo zvuku zbraně (už žádné kovové zuby pro krysy a podobně...)

SVN 6789-6796 (svn6796)
- nový systém "Unlock" pro odemykání očarování pomocí zkušeností ("Získej 100XP bojem pro odemknutí očarování +1 poškození ohněm", "Získej 123XP ze Zakázek pro odemknutí očarování +5 Krejčovství" atd.)
- oprava resetů "ceny za teleportaci" u teleportů (nutno aplikovat ještě ingame, hlaste pokud některý z teleportů stále zlobí)
- přidána možnost definovat nové typy jídla v Item Databázi
SVN 6778-6787
- opravy a vylepšení systému Modular Action (akce pro NPC)
SVN 6788 (svn6788)
- opravy chyb a pádů
Whitey
 - 4.7.2024
Můžete opět logovat do hry.
Whitey
 - 4.7.2024
Bohužel došlo k poškození posledního savu, příčinu zatím neznám.
Save byl vrácen do 18:18.
Prosím zatím nelogujte, pokouším se o odhalení příčiny.
Whitey
 - 4.7.2024
Omlouvám se, něco se mi nepovedlo a restart neproběhl jak měl.
Na opravě pracuji.
SVN 6776 (svn6776)
- oprava pádů stopování
- oprava přiřazení defaultní zbraně (bug "NPC bojují jen pěstmi")
- oprava pádu WhoGumpu
- oprava překlepu "oslpen" -> "oslepen"

SVN 6777 (svn6777)
- ošetření předčasného smazání truhly z deedu
SVN 6775 (svn6775)
- oprava snižování HP předmětů se slitinou zvyšující HP po deserializaci servru
- oprava považování předmětů s různou slitinou za stejné
- drobné optimizace kódu
SVN 6773 (svn6773)
- oprava pádu při zabití některých NPC
- ošetření pádu Vývěsky se zakázkami (pád při manipulaci se zakázkou která již nemá zadavatele)
Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.