Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

Whitey
 - 22.9.2021
Prosím nepoužívejte příkaz [thesorter pro lootování z těl.
Třídička k tomu nebyla určena a obchází některé důležité procesy, ke kterým dochází při lootnutí předmětu hráčem (např. nastavení času rozpadu klíče v dungeonu).
Po probrání s RT jsem se rozhodl toto použití neblokovat, ale pokusím se to upravit, aby to fungovalo správně.
SVN 6550
- systém Odměny rozšířen o hlášky při získání odměny
SVN 6548
- převod věcí z XPFA do Úspěchů (XPFA dočasně poběží souběžně s Úspěchy)
- příkaz "Uspechy" pro zobrazení gumpu Úspěchů
- různé opravy a úpravy Úspěchů
SVN 6544
- oprava pádů příkazu [go (chyba v parsování textu)
- oprava pádu zápisu achivementu "OnDeath" pokud není jasné pro koho se má zapsat
Whitey
 - 12.9.2021
Způsobil jsem blok servru, opravuji.


EDIT: Opraveno, jsme opět online.
SVN 6539
- oprava načítání desetinných cen z XML databáze
- příprava převodu XPFA do systému Úspěchů (místo "bojuješ, tak máš chvíli o několik OnlineXP víc" bude "zabij 10x NPC za 10XP")
- opravy a finalizace systému Úspěchů (interní alfa + pracuji na převodu natvrdo kódovaného XPFA do XML Úspěchů)
- systém Odměny (XML definovatelné odměny, zatím použité pouze u Úspěchů: XP, peníze, předměty, body Úspěchu, časem budou další možnosti)

SVN 6540-3541
- opravy chyb (opakované ukládání XML pro ID a pád při neexistující složce)
Golfin
 - 5.4.2021
Výběrové řízení na pozici Stavitel
Pro pozici stavitele a následného hlavního stavitele vyhlašujeme výběrové řízení.
Jaké jsou podmínky?
- Znalost herního prostředí a mapy Manawydanu velkou výhodou (při neznalosti nutnost doplnění informací)
- Částečná znalost programů Adopbe Photoshop z důvodu úprav bmp obrazu mapy
- Znalost vývojářských programů pro Ultimu Online je výhodou. Jedná se zejména o programy: UO Fiddler, Centred Plus, Mulpatcher, RadMapCopy, Reisetool, UOArchitect, PandoraBox a další. Zájemce nemusí znát všechno, cílem je dotyčného (dotyčnou) naučit se s těmito programy zacházet a pochopit jejich princip a princip fungování Ultimy Online. Aby se pak mohl (mohla) stát GM na pozici Hlavního stavitele. Celé studium bude pod mým dohledem (Golfin). Dále se dotyčný (dotyčná) naučí pracovat s emulátory RunUO (ServUO) a Sphere, které jsou nutné pro export staveb pro program centred a UO Landscaper.
- Nutný účet na Discordu pro komunikaci.
Kontaktovat mě lze na discordu, nebo zde na foru. Popřípadě na soukromém emailu info@eranova.cz.
SVN 6515
Umožněno snižování dovedností:
- dovednosti se snižují ve výukovém gumpu, snížení není omezeno dovednostmi učitele (na rozdíl od výuky).
- snížení dovedností je placeno zkušeností, postava získá zápornou zkušenost (-XP, tato zkušenost se zruší normálním expováním)
- postava která má -XP (z trestu nebo po snížení dovednosti) nemůže znova snižovat dovednosti, dokud se -XP nezbaví.
- cena snížení dovednosti je počet uvolněných bodů x 100 (např. snížení dovednosti z 35 na 34 uvolní 2 body, tj. stojí 200XP)
- v jednorázovém snížení nelze přesáhnout cenu 5000 -XP. Cena musí být nejprve splacena, pak teprve lze znovu snižovat.

Upraven gump výuky dovedností:
- ikona zámečku na šipce oznámí kdy nelze zvyšovat dovednost kvůli neschopnosti učitele
- červená značka mínus u šipky snižování dovednosti oznámí kdy toto snížení stojí zkušenosti
- zobrazení zda lze nebo nelze snižovat dovednosti, cena aktuálního snížení a/nebo počet -XP (-XP se zobrazuje i v profilu postavy)
Dech 2.0 (systém speciálních akcí pro NPC)
- velké rozšíření možností nastavení dechů (aplikace očarování, jedů, odmrštění, omráčení, uklouznutí a další)
- upraven a sjednocen výpočet poškození dechem a speciálních políček dechu
- zrušeno propojení dechu a bestiáře (stejný dech lze nově použít na víc typů NPC)
- přidán BreathOnHit (událost při zásahu NPC), BreathOnDeath (událost na smrt NPC)
- rozšíření možností "akčního dechu" (lze definovat víc než jeden a upravit způsob jejich použití)
- upravená šance a způsobu prodloužení pauzy mezi dechy u NPC zasaženého kouzlem Roj
- modul TargetAcquisition (způsob získávání cílů), použitelný pro další skripta

Změny&Opravy:
- ošetření spamování hlášky "Jsi omráčen a nemůžeš se hýbat." při pokusu o pohyb v paralýze
- oprava očarování DayLight (za určitých podmínek nefungovalo)
- oprava výpočtu vzdálenosti (v určité situaci nefungoval)
- drobné opravy a úpravy (likvidace warningů v SOE, oprava záznamu protokolu načítání rybaření, doplnění překladů enumů pro dropboxy, odstranění nevyužitých částí kódu FastestThrough)
- zablokování vícenásobného otevření Bestiáře jedním člověkem
- oprava chování výbušnin (při neúspěšné aktivaci vybouchly, ale nesmazaly se)
- zrušení požadavku na znalost výbušnin u Výhonku entích kořenů
Copyright © 2003-2021, RT Manawydan.