Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

SVN 6434
- oprava nosnosti kontejnerů vložených v jiném kontejneru
Sokar
 - 23.11.2020
ZMĚNA NÁJMŮ
Od 14.12.2020 bude proveden balanc všech nájmů ve světe (výjimkou jsou drowové, orkové a jinak RP změněné nájmy) do té doby je možné se zeptat na konkrétní nájem a novou cenu skrze SZ nebo Discord.
Čas před změnou je z důvodu možnosti se rozhodnout zda daný objekt chcete stále obývat či nikoliv s ohledem na nové podmínky.
SVN 6432
- oprava zranění při úspěšném bloku štítem (nemá dojít ke zranění)
SVN 6430
- přidaní vlivu perku Obranný boj do popisu zbraně a štítu v taktickém panelu
- oprava taktického panelu (překrývání textu ve výpis zbrojí bez absorpcí)
SVN 6431
- oprava zacyklení (systém vývěsky se zakázkami)
SVN 6428+:
- obnovena funkce uvolnění domu při nezaplaceném nájmu
- obnovena funkce promazávání vendorů neaktivních hráčů
- upraven popisek Dimenzionálního klíče (srozumitelnější popis)
- opraven bug přejmenovávání Dimenzního klíče po použití
- přidán zvuk a text kouzla po očarování Dimezního klíče
Whitey
 - 8.11.2020
PROSÍM POZOR:
V průběhu týdne dojde k obnovení:
- vystěhování domů při propadnutí nájmu
- odstranění vendorů kteří nebyli dva měsíce navštíveni vendorem.
Prosím těch několik věrných co nám tu pobíhá aby si prověřili zda mají nastavený nájem a navštívili svého vendora.
Vyžaduje restart (SVN alespoň 6425):
- oprava pádu (gump vendora)
- ošetření prodeje svatého symbolu (zablokování)
- Přidáno zelené zbarvení jmén pro systémové vendory
- Přidán systémový vendor na tržnici Ishar 
- V dungeonu Blázinec přidán content pro Zloděje
- Do Cyprony přidáno escort NPC
- Pro quest "Orim - krysy", zrychlen respawn krys v přístavišti 
- Upraven oficiální discord Manawydanu = https://discord.gg/FWDyEtmudy
Městské poplatky za stráže, sklady, banky atd. nastaveny na "vždy zaplaceno" ve většině měst.
Pokud jsem nějaké vynechal, napište.
Copyright © 2003-2020, RT Manawydan.