Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

NOVÉ PŘEDMĚTY
Truhlářství:
- Vrstvené Jartanové polínko
- Vrstvené Radubové polínko
- Vrstvené Centenové polínko
- Vrstvené Tisecové polínko
- Vrstvené Ebetinové polínko
- Vrstvené Mahtopové polínko
- Vrstvené Palimartové polínko
Carving / Krejčovství (nové kůže pro stahování a následná výroba vypracované kůže):
- Vlčí
- Medvědí
- Býčí
- Krokodýlí
- Ještěří
- Yuan-Ti
- Trolí
VÝROBNÍ POSTUPY:
Dřevo:
Možnost vytvoření vrstveného dřeva, které se používá na úpravu zbraní (stejný postup jako u slitin).
Tato úprava se na výrobek aplikuje již při samotné výrobě a to ve výrobním gumpu. (již hotové výrobky nelze modifikovat).
Kůže:
Možnost vytvoření Vypracované kůže jiných druhů, které se používají na úpravu zbrojí z krejčovství (stejný postup jako u slitin).
Tato úprava se na výrobek aplikuje již při samotné výrobě a to ve výrobním gumpu. (již hotové výrobky nelze modifikovat).
OSTATNÍ:
Durabilita:
- Opravena durabilita střelných zbraní podle nových pravidel
- Opravena durabilita holí podle nových pravidel
- Opravena durabilita kožených zbrojí podle nových pravidel
Další:
- Změna výroby vypracované kůže
- Změna barvy NPC: Krokodýl
- Nové NPC: Říční býk
- Nové NPC: Skalní býk
- Nové NPC: Bahenní krokodýl
- Nové NPC: Písečný krokodýl
Server - SVN 6726
Výroba:
- fix slévání (pokud dala výroba na výběr zbraně i zbroje, aplikoval se na zbroje postup pro zvýšení poškození místo obrany)Server - SVN 6725
Gumpy:
- rozšíření pro zavření konkrétního gumpu pomcí ID řetězce
- rozšíření "related" pro propojení pozic dvou gumpů

Animals Lore
- úprava gumpu PetKnowledgeFarmGump, konkrétně využití propojení pozeice a zavírání konkrétních gumpů
- úprava hlášky po použití skillu (aby naznačovala že lze zacílit kromě zvířete i farmu)

Itemy:
- ikona šipky nad zvířetem u dojicí židličky

Výroba:
- fix spotřeby materiálů při slévání (chybná spotřeba když proces požadoval víc než jednu surovinu)

Vytváření nové postavy:
- fix obřích postav po loginu (vyžaduje klienta v2023.9)Klient, verze 2023_09
- fix obřích postav po loginu
- úpravy kvůli rozšíření možností gumpů
SVN 6722 (svn6722)
Úprava dovednosti Znalost zvěře:
Pokud majitel farmy zacílí pozemek nebo nájemní truhlu, zobrazí se mu kromě informace o zvířeti i seznam zvířat na farmě.
Zvíře ze seznam, o kterém si prohlíží informace, je ve hře zvýrazněno šipkou.
SVN 6720 (svn6720)
Marks:
- oprava chyby v serializacei/deserializaci
- práce na nastavovacím gumpu, vynucené obarven, podpora do spawneru (Rat:M=Boss -> Krysa s ikonou bose)
SVN 6719 (svn6719)
Systém Marks:
- ikony nad a pod NPC
- podpora ze strany servru
- podpora ze stranyu klienta
- značky na systémová NPC: AdvancedVendor, BaseEscortable a NPC s řemeslnickým kvestem (další budou následovat)
Systém ModulkarAction:
- políčka generované modulární akcí mohou být zničitelná (např. ledový golem, stavějící kolem sebe ledovou bariéru, kterou lze zničit; chybí nastavení v gumpu)
Update klienta:
- ikony nad/pod postavou (projeví se až po příslušné aktualizaci servru)
Fix klienta - pád při vstupu do stok.
SVN 6717 (svn6717)
Kouzla:
- nastavení průhlednosti některých kouzel (firebal, Hořící ruce a pod.)
- úprava systému animace těchto kouzel (převod efektu na PreciseAnimation)
- úprava animací některých kouzel
- oprava kouzla Smradlavý oblak (ovlivňoval i NPC stojící vysoko nad/pod ním)

Modulární akce:
- QoL vylepšení gumpu (jednodušší nastavení AI výběru cíle apod.)
- oprava chyby vymazávající parametru editovaného modulu (akce vyvolávající submenu)
- modul přidávající toho kdo aktivoval akci mezi cíle
- modul spawnování speciálních políček (políčko při sešlápnutí aktivuje akci se spouští "Při vstupu na spec. políčko" - akce pak obstara zranění, animace atd.)
- možnost zadat konkrétní rozsah při převodu cíle na políčka (např. pro vytvoření kruhu kolem cíle)
- možnost zadat obrácenou animaci políček ("nádech" místo "chrlení" atd.)

Systém:
- optimizace a modernizace pár kousků kódu
SVN 6714 (svn6714)
- oprava určování BodyStructure (např. Papoušek tvrdil že nemá křídla, protože je Animal a ne Bird)
- létající NPC létají (využití animace letu pro NPC ve vodě, ještě nutno dořešit aby nelétali pod průhlednou vodou ale nad ní)
- aktualizace kódu efektů o přesné časování a možnost použít průhlednost (bude postupně aplikováno po aktualizaci klienta)
- úprava kódu ActionModuleMovingEffect aby využil průhlednosti efektů

Aktualizace klienta 2023.6
- využití grafiky létajících NPC
- oprava rychlosti animací při změně minimálních FPS (Ticker místo Renderer.Frame)
- přidána možnost nastavit průhlednost efektů
Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.