Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

SVN 6674 (svn6674)
- Včelí úl / odstraněna chyba bránící použití
SVN 6673
- oprava pádu advancedvendora
SVN 6669-6671
- oprava zjiśťování a aplikace barev (bug barevných flakonků)
- oprava gumpu výroby, u určitých výrobních kontejnerů nešlo nastavit zdroj surovin na výrobní kontejner (např. u Řezbářského náčiní)
SVN 6664-SVN 6667
Efekty:
- úprava očarování DayLight (spravné nastavení "power")
- úprava SOELightEffect (předělané generování světla na postavě)
- úprava LightSource na vrhání tmy (ještě vyžaduje opravu klienta)
Announce:
- opravy zahájení a ukončení očarování generovaného oznámením
- přidání gumpu pro úpravu očarování (QoL pro GM)
Výrobní návody:
- oprava pádu servru při editaci vendora s návody
SVN 6668
Perk gumpů:
- oprava pádu při použití nedodělaných perků (Metalurg)
- oprava resetu perků (nešlo resetovat navazující perk, i když byl jím požadovaný perk dostatečný)
- úprava gumpu s výběrem perků zdarma (např. u zloděje se nedostatečně zobrazovala nápověda k výběru).
Podtemno:
- Správné barvy jména dle typu NPC
- Doplnění systémových vendorů
- Kontrola a doplnění ostatních NPC (návody, učitelé, zakázky)
- Úprava nastavení a cen nájmů a dle světového nastavení
- Příprava pro hráčské tržiště
- Menší úpravy spawnů
- Přesun teleportu mezi tvrzí a městem Tzir'Ular (pod banku)
- Velká oprava a úprava chyb v mapě (výškové problémy), nových vstupů atd.
- Opravy chybných dlaždic a další grafiky ve městě
- Nové NPC: Mládě temnoperné harpie
- Nové NPC: Temnoperná harpie
Mapa:
- Update mapy a statiky (menší či větší úpravy po celém světě)
SVN 6663
Oznámení:
- zpřístupnění příkazu [announce i hráčům (hráči zobrazí Oznámení, stejně jako by právě nalogoval do hry)
- oprava zobrazení času trvání oznámení
- zobrazení efektu oznámení v textu oznámení
- podpora entru při psaní a zobrazení oznámení
- drobné úpravy gumpů tvorby a zobrazení oznámení
Ostatní:
- drobné korekce kódu a komentářů kódu
SVN 6660
- ošetření dvojitých boostikon (prosím dejte vědět pokud by pro změnu některé boostikony chyběly!)
- ošetření spamu XP bonusů při zisku onlineXP
SVN 6658
- do textu Announce lze vložit "očarování", které bude trvat tak dlouho jako je platnost zprávy
- bonusy z Uniforem se sčítají s ostatními bonusy
- úpravy systému očarování (příprava pro definice které se mají sčítat s jinými)
Whitey
 - 10.2.2023
Byl proveden rollback na save z 9.2. 2023, čas 2:03.
Mnou provedené změny vedly k mizení a přemísťování NPC s kvesty apod.
Za problém se omlouvám a jako odškodné chystám malé překvapení na víkend.
Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.