Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Patch 270
- úprava cliloc
Uvolnění místa na servru (smazání starých savů).
Report z delší časové osy.
- Obchodník Richter přidána položka: Trs hroznů, Včelí vosk, Ampule
- Přidán efekt dechu pro NPC: Ohnivý elementál
- Přidán efekt dechu pro NPC: Prastará harpie
- Přidán efekt dechu pro NPC: Obří pavouk
- Přidán efekt dechu pro NPC: Rudý pavouk
- Přidán efekt dechu pro NPC: Sliz
- Přidány nové druhy dřeva: Topol, Mahagon, Palisandr a Amarant (polínka, prkna, klády, třísky)
- Přidány návody pro nová prkna (polínko->prkno)
- Přidány návody pro nové polínka (kláda->polínko)
- Přidány jedové žlázy do carvingu zvířat s jedem
- Přidáno téma na wikipedii : Systémy -> Speciální systémy -> Kvalita, opotřebení a poškození
- Přidán item: Lněná tětiva
- Přidán item: Hedvábná tětiva
- Přidán item: Železný list
- Přidán item: Rybí klih
- Přidán item: Napínací mechanismus
- Přidán nový vzácný předmět: Essence hmoty (různé stupně)
- Nová zbraň: Hřebenec (drtivé)
- Nová zbraň: Pomsta (drtivé)
- Nová zbraň: Drtikost (drtivé)
- Nová zbraň: Dorghen (drtivé)
- Nová zbraň: Hromobuch (drtivé)
- Nová zbraň: Lamelový palcát (drtivé)
- Nová zbraň: Bojová hůl (hole)
- Nová zbraň: Rituální hůl (hole)
- Změna barvy pro Ebenové dřevo
- Změna barvy u měděného listu
- Změna cen, skillu, frekvence, regenerace a počtu natěženého dřeva u všech druhů dřeva.
- Změna itemu: Sada pro očarování (vizualizace a výrobní postup)
- Změna názvu itemu Kostěné rukávy -> Kostěné nátepníky
- Změna názvu itemu Zakázka -> Zakázková listina
- Opraven obecný název u klád z: Polínko -> Kláda
- Opraven název itemu z Hedvábné kalhoty -> Dlouhé volné kalhoty
- Opraven Boss v dungeonu Krypta
- Opraveno fungování jedu u NPC: Anakonda
- Odstraněna malá snovací žláza a velká snovací žláza z receptů pro jedy
- Odstraněn návod na Farmářské hnojivo (ponechána výroba deseti decilitrů farmářského hnojiva)
- Odstraněn návod na Zvířecí lék (ponechána výroba decilitru zvířecího léku)
- Odstraněn návod na Zhouba škůdců (ponechána výroba deseti decilitrů zhouby škůdců)
- Doplněn obecný název u Třísek
- Doplněn obecný název u Střel do praku
- Převedení předmětu lůžko z Řezbářství do Tesařiny
- Úprava ceny a materiálů u štítů
- Úprava skillových a statových požadavků pro používání luků a kuší
- Úprava skillových a statových požadavků pro používání holí
- Úprava vzorců na vliv statů postavy pro luky a kuše
- Úprava vzorců na vliv statů postavy pro hole
- Úprava ceny, výrobního postupu a materiálů u luků a kuší
- Úprava ceny, výrobního postupu a materiálů u holí
- Úprava ceny, výrobního postupu a materiálů pro Truhlářské výrobky
- Úprava ceny, výrobního postupu a materiálů pro Řezbářské výrobky
- Snížena obtížnost stopování pro : Lama, Jelen
- Úprava léčení (bandáže) -> úprava vzorce, možnost léčení sebe v boji (warmod = větší obtížnost) 
- Zprovozněn stavěcí server s propojením a přístupy pro vytváření updatu statiku.
- Zprovoznění centrED
- Aktualizace popisu perku Plemenný chov na wikipedii
- Aktualizace kontaktů na wikipedii
- Aktualizace tabulky summonů na wikipedii a fórum
- Opravena zapsaná mantra pro modlitbu na wikipedii: Potlač projev jedu
- Opraven zapsaný doplňkový skill pro modlitby na wikipedii: Astronomie změněna na Astrologii
- Přidána stránka ohledně Hráčského resetu postavy na wikipedii
Omluvte případné lagy touto dobou (4.2.2022 18-19:00), dělám místo na disku herního servu.
Jsme opět online.
(došlo místo na servru)
SVN 6610
Zakázky:
- fix a rozšíření možností výpočtu kvality při nastavení "P" (= jen co hráč dokáže)
SVN 6609
- fix přetrvávajících housenek po zasazení nového semínka
- fix "ztracených" barevných značek pod NPC po restartu servru
Jako jiný rok, tak i tento
Vám Přejeme

Příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny.
Pod stromeček hodně zdraví (obzvlášť v těchto dobách), štěstí a úspěchů do nového roku

RT Tým
SVN 6608
UnderfootMark:
- NPC mohou být označována efektem, který putuje s nimi (např. různobarevná kolečka pod kvestová NPC, NPC se zakázkami, učitele apod.)
SVN 6607
CraftQuests (Zakázky):
- fix použití peněz (správné rozdělení částky mezi definované seznamy)
- úprava smlouvacího gumpu, pokud NPC odmítne z důvodu "nic nechci" nebo "došly peníze" tak nedojde ke spuštění odpočtu pauzy mezi zakázkami (tak lze např. po odmítnutí zakázky fixované na povolání zkusit obecnou možnost)
SVN 6606
Velká přestavba generování Zakázek, nyní je lze plně konfigurovat skrz gump (povel [CraftQuest). Některé "RP prvky" jako odmítnutí zakázky v noci nebo generování nesplnitelných věcí zrušeno, případně umožněno vypnutí gumpem.
Kosmetické opravy a úpravy gumpu smlouvání (např. zobrazení aktuálního koeficientu odměny).
Drobné opravy a čisky v kódu.
Copyright © 2003-2022, RT Manawydan.