Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

SVN 6610
Zakázky:
- fix a rozšíření možností výpočtu kvality při nastavení "P" (= jen co hráč dokáže)
SVN 6609
- fix přetrvávajících housenek po zasazení nového semínka
- fix "ztracených" barevných značek pod NPC po restartu servru
Jako jiný rok, tak i tento
Vám Přejeme

Příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny.
Pod stromeček hodně zdraví (obzvlášť v těchto dobách), štěstí a úspěchů do nového roku

RT Tým
SVN 6608
UnderfootMark:
- NPC mohou být označována efektem, který putuje s nimi (např. různobarevná kolečka pod kvestová NPC, NPC se zakázkami, učitele apod.)
SVN 6607
CraftQuests (Zakázky):
- fix použití peněz (správné rozdělení částky mezi definované seznamy)
- úprava smlouvacího gumpu, pokud NPC odmítne z důvodu "nic nechci" nebo "došly peníze" tak nedojde ke spuštění odpočtu pauzy mezi zakázkami (tak lze např. po odmítnutí zakázky fixované na povolání zkusit obecnou možnost)
SVN 6606
Velká přestavba generování Zakázek, nyní je lze plně konfigurovat skrz gump (povel [CraftQuest). Některé "RP prvky" jako odmítnutí zakázky v noci nebo generování nesplnitelných věcí zrušeno, případně umožněno vypnutí gumpem.
Kosmetické opravy a úpravy gumpu smlouvání (např. zobrazení aktuálního koeficientu odměny).
Drobné opravy a čisky v kódu.
Jsme opět online.
SVN 6597
Přidán vliv kvality na:
- zbraně (základní MinDamage, MaxDamage, průraz)
- zbroje (absorpce, blokování magie)
- štíty (blok boje nablízko, blok střeleckého útoku)

AdvancedVendor:
- oprava nákupu konkrétní kvality

Pády:
- oprava pádu Prostředníka (požadavek na věc s nevyplněným výrobním návodem)
SVN 6592-6595
Opotřebení předmětů:
- nové hodnoty (25/20/10/6/4/2%, zbraně a zbroje BEZ ošetření lakem nebo olejem 40/35/25/18/14/10%)
- oprava perku Opatrný řemeslník (perk neměl na opotřebení nástrojů žádný vliv)
Farma:
- textové oznámení o zahájení péče o tvory na farmě
- péče se nezahájí na prázdné farmě
Loot:
- podpora poškozených předmětů v lootu
SVN 6596
Upravení a rozšíření popisu poškození předmětu
100% = "Stav: nové" (úplně nový předmět) nebo "Stav: bez kazu" (opravovaný předmět)
90-99% = "Stav: drobné škrábance"
70-89% = "Stav: škrábance"
50-69% = "Stav: drobné praskliny"
30-49% = "Stav: praskliny"
10-29% = "Stav: velké praskliny"
1-9% = "Stav: téměř zničeno"
0% = "Stav: zničeno"
Věc které opravy snížily maximum HP pod 80% má k stavu přidáno ", opravováno". (např. "Stav: škrábance, opravováno")
Věc které opravy snížily maximum HP pod 60% má k stavu přidáno ", často opravováno".
Věc kterou nelze poškodit má "Stav: nezničitelné".
SVN 6591
- oprava pádu v gumpu Znalost zvěře/Farmařina
SVN 6589
Farmaření:
- použití perku Plemenný chov je automatické při pobytu farmáře na farmě (dosud se musela použít dovednost Farmaření nebo Znalost zvěře)
- oprava výpočtu perku Chovatel ze zaznamenané historie návštěv farmy (chybně se počítal ze skillu, místo z perku)

Gump Znalost zvířat / Farmaření:
- přidána informace o vlivu farmy na zvíře (Farmaření, Chovatel a Plemenný chov)
Copyright © 2003-2022, RT Manawydan.