Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

SVN 6569
AliasList:
- modernizace kódu
- mazání položek v listu (smazáním textu v poli)
- při prvním otevření gumpu se otevře první list v seznamu (teď prázdný)
- možnost vložit do listu jiný AliasList
HuntingCage:
- upravena hláška při poklepání, aby bylo více jasné proč "s tím neumím zacházet". ("vysvětlení" se provádí pomocí kontextového menu)
SVN 6567
Stopování:
- fix: při cíleném stopování mají hledané stopy obtížnost jejich majitele, ne obtížnost cíle
- fix: při hledání naslepo se při neúspěšném pokusu identifikovat stopu nebude generovat nová stopa (zrušeno "ale stopa se ztrácí" - po přidání "účinnosti" to silně snižovalo šanci najít obtížné stopy)
- upravení systémových hlášek pro větší srozumitelnost
- upravení hlášek stopování pro větší srozumitelnost
- zrušena hláška "Přerušuješ stopování" pokud bylo stopování správně dokončeno
SVN 6566
- fix odcházení mountu po sražení ze sedla
SVN 6564
Mrtvola:
- mrtvola NPC v které je magická věc bude zvýrazněna magickým obláčkem

Peti (mouti) - fix utíkání petů při omráčení:
- pet na farmě, uvázaný u sloupku nebo dál než 15 políček se už nebude pokoušet dostat k tělu omráčeného majitele
- petům poblíž omráčeného majitele se nastaví "domácí pozice" u jeho těla (bojový pet tělo hlídá - dál bojuje, nebojový jedná dle situace)

Esence hmoty:
Sada nových předmětů, které budou postupně přidány do lootu a pokladů.
Esence hmoty slouží k opravě předmětů, silné esence zvládnou opravit i zničené předměty, nejsilnější esence zvládne i neopravitelné předměty (jako je Měsíční štít jednorožce).
Esence lze upgradovat použitím dvou stejných esencí na sebe.
Pozor, "zbytky" po rozpadnutí předmětu již opravovat nelze. "Zničený" předmět je takový který už nelze používat, ale nerozpadl se na zbytky.
SVN 6558-6552
- Bylinkářství při hledání na stromě nevnucuje nůž do ruky, pokud je v ní Herbář
- TwoHandsStrike (Obouruční úder, nová vlastnost pro některé zbraně)
- oprava zobrazení gumpu TheSorter target (nemá se zobrazovat)


SVN 6563
Bandáže:
- Pokud léčí hráč sám sebe, může u toho chodit.
- Pokud léčím někoho jiného, nesmím přepínat warmód (protože ho mám mít na začátku vypnutý)
UnicornShield:
- Při rozpadnutí (0hp) se nezničí, zůstane jako památka ( lze ho opravit Starobylou esencí hmoty)
Předměty:
- zničené věci mají popisek "Zničený předmět" v tooltipu
- akce Destroy() nelze provést na nezničitelném předměty (MaxHitPoints=0)
SVN 6557
Opravy třídičky / autolootu:
- oprava dvojí hlášky o zvednutí prvního předmětu z těla (první hlášku házel test zda se loot má spustit, druhou už samotné třídění)
- "target" už nebude po vytřídění spouštět gump
- "target" už nebude lootovat okolní těla
- nastavení "Automaticky" v gumpu se týká jen předmětů vhozených na postavu
SVN 6556
- oprava NPC akce odhození (ošetřeno odhození do statiky + teoretické shození do díry nebo vyhození na sloup)
Whitey
 - 22.9.2021
Prosím nepoužívejte příkaz [thesorter pro lootování z těl.
Třídička k tomu nebyla určena a obchází některé důležité procesy, ke kterým dochází při lootnutí předmětu hráčem (např. nastavení času rozpadu klíče v dungeonu).
Po probrání s RT jsem se rozhodl toto použití neblokovat, ale pokusím se to upravit, aby to fungovalo správně.
SVN 6550
- systém Odměny rozšířen o hlášky při získání odměny
Copyright © 2003-2021, RT Manawydan.