Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Jsme opět online.
SVN 6597
Přidán vliv kvality na:
- zbraně (základní MinDamage, MaxDamage, průraz)
- zbroje (absorpce, blokování magie)
- štíty (blok boje nablízko, blok střeleckého útoku)

AdvancedVendor:
- oprava nákupu konkrétní kvality

Pády:
- oprava pádu Prostředníka (požadavek na věc s nevyplněným výrobním návodem)
SVN 6592-6595
Opotřebení předmětů:
- nové hodnoty (25/20/10/6/4/2%, zbraně a zbroje BEZ ošetření lakem nebo olejem 40/35/25/18/14/10%)
- oprava perku Opatrný řemeslník (perk neměl na opotřebení nástrojů žádný vliv)
Farma:
- textové oznámení o zahájení péče o tvory na farmě
- péče se nezahájí na prázdné farmě
Loot:
- podpora poškozených předmětů v lootu
SVN 6596
Upravení a rozšíření popisu poškození předmětu
100% = "Stav: nové" (úplně nový předmět) nebo "Stav: bez kazu" (opravovaný předmět)
90-99% = "Stav: drobné škrábance"
70-89% = "Stav: škrábance"
50-69% = "Stav: drobné praskliny"
30-49% = "Stav: praskliny"
10-29% = "Stav: velké praskliny"
1-9% = "Stav: téměř zničeno"
0% = "Stav: zničeno"
Věc které opravy snížily maximum HP pod 80% má k stavu přidáno ", opravováno". (např. "Stav: škrábance, opravováno")
Věc které opravy snížily maximum HP pod 60% má k stavu přidáno ", často opravováno".
Věc kterou nelze poškodit má "Stav: nezničitelné".
SVN 6591
- oprava pádu v gumpu Znalost zvěře/Farmařina
SVN 6589
Farmaření:
- použití perku Plemenný chov je automatické při pobytu farmáře na farmě (dosud se musela použít dovednost Farmaření nebo Znalost zvěře)
- oprava výpočtu perku Chovatel ze zaznamenané historie návštěv farmy (chybně se počítal ze skillu, místo z perku)

Gump Znalost zvířat / Farmaření:
- přidána informace o vlivu farmy na zvíře (Farmaření, Chovatel a Plemenný chov)
Je dokončen systém "hráčských resetů" - hráč si může snižovat dovednosti, perky a resetovat staty.
Všechny resety používají systém záporných zkušeností.
RT od této chvíle nebude nijak manipulovat s dovednostmi, perky ani staty.
Výjimkou bude pouze závažná změna funkčnosti (např. změně funkce perku) nebo řešení bugu.
SVN 6583
- Perk Chovatel: dává šanci na dvojčata
- Znalost zvířat: oprava zobrazení "Produkuje mléko" (místo MilkRefill)
- oprava pádu v editoru map pokladů
SVN 6579
Resety:
- umožněn reset perků (cena level*2000XP)
- zablokován reset skillu pokud je vyžadován pro naučený perk
TheSorter:
- zablokování třídičky omráčeného nebo mrtvého hráče
SVN 6581
Resety:
- přidán reset statů (pouze kompletní stat, cena počet uvolněných bodů*20), aktivace v gumpu s rozdělováním statů
SVN 6578
TreasureMap:
- fix vytváření nových spawnerů při každém kopnutí (má se udělat jen jeden)
EnchantmentHolder (sada na očarování)
- změna grafiky
SVN 6575
Bylinkaření
- oprava času pro najití rostlinky (vždy min 1s)
- oprava získání Úspěchu pro Bylinkaření
- oprava hledání rostlinek (chybné určování co lze získat v regionu po druhém pokusu)
Copyright © 2003-2021, RT Manawydan.